Wat betekent het station?

Wat betekent het station?

Een station is een dienstregelpunt bestemd en ingericht om treinen te doen stoppen, eindigen, inhalen of krui- sen en voorzien van ten minste één wissel en tevens bestemd en ingericht om reizigers te laten in- of uitstappen en/of goederen aan te nemen en/of af te leveren.

Waar komt het woord station vandaan?

Ontleend aan Frans station ’treinhalte’ [1827; Rey], eerder al ‘plek waar men observaties doet’ [1690; Rey], ‘halte, plek waar men aankomt’ [1636; Rey], uit ouder estacion ‘Romeinse militaire post’ [ ca.

Hoeveel betekenissen heeft het woord station?

Station definities Stationair, stilstaand; blijvend, voortdurend. Als hoofdwoord, bij de oude Romeinen, eene schildwacht; ook een wachtschip.

Wat is meervoud van station?

Meervoud van station is stations.

Wat is het meervoud van station?

Woordherkomst en -opbouw

enkelvoud meervoud
naamwoord station stations
verkleinwoord stationnetje stationnetjes

Wat betekent de uitdrukking dat is een gepasseerd station?

figuurlijke uitdrukking voor ‘iets dat achterhaald is; een stadium dat afgesloten is’.

Is het de of het station?

Is het de of het station In de Nederlandse taal gebruiken wij het station.

Is het de of het stadion?

In de Nederlandse taal gebruiken wij het Stadion.

Is station mannelijk of vrouwelijk?

Is Gare mannelijk of vrouwelijk?

gare; station; lecteur.

What is the meaning of Stantion?

An upright pole, post, or support. 2. A framework consisting of two or more vertical bars, used to secure cattle in a stall or at a feed trough. Stantion – definition of Stantion by The Free Dictionary

What is another word for stanchion?

[stan-shuh n] See more synonyms for stanchion on Thesaurus.com. noun. an upright bar, beam, post, or support, as in a window, stall, ship, etc.

What is the verb for stanch?

an upright bar, beam, post, or support, as in a window, stall, ship, etc. verb (used with object) to furnish with stanchions. to secure by or to a stanchion or stanchions.

An upright pole, post, or support. 2. A framework consisting of two or more vertical bars, used to secure cattle in a stall or at a feed trough. Stantion – definition of Stantion by The Free Dictionary

[stan-shuh n] See more synonyms for stanchion on Thesaurus.com. noun. an upright bar, beam, post, or support, as in a window, stall, ship, etc.

an upright bar, beam, post, or support, as in a window, stall, ship, etc. verb (used with object) to furnish with stanchions. to secure by or to a stanchion or stanchions.

Related Posts