Wat betekent P in de muziek?

Wat betekent P in de muziek?

Het Italiaanse woord voor “sterk” is forte, het woord voor “zacht” is piano. Deze woorden worden bijna altijd op de notenbalk afgekort met f voor forte en p voor piano.

Welke aanduidingen horen bij Overgangsdynamiek?

Ook de volgende Italiaanse termen komen voor om overgangsdynamiek te induceren:

 • Sempre più forte: steeds sterker wordend.
 • Sempre più piano: steeds zachter wordend.
 • Poco a poco più forte: geleidelijk (beetje bij beetje) steeds sterker worden.
 • Poco a poco più piano: geleidelijk steeds zachter worden.
 • Deficiendo: afnemend.

Wat betekent F in muziek?

F (Muziek), – is in de muziek de benaming voor den zesden toon van de oude grondladder (A, B. C, enz.). In België en in de Romaansche landen noemt men F: ➝ Fa. Als sleutelletter werd F reeds in de 10e eeuw gebruikt; de F-sleutel was oorspronkelijk een werkelijke F.

Wat zijn Muziektermen?

Volume (dynamische tekens)

 • Accent (>) – nadruk.
 • Crescendo (cresc) – geleidelijk luider.
 • Decrescendo (decresc) – geleidelijk zachter.
 • Diminuendo (dim.) – geleidelijk zachter.
 • Forte (f) – luid.
 • Fortissimo (ff) – twee keer luider dan f.
 • Mezzoforte (mf) – matig sterk.
 • Pianissimo (pp) – twee keer zachter dan p.

Welke dynamieken zijn er?

spanningsdynamiek (mate van spanning) absolute dynamiek (volume-‘knop’ dynamiek) relatieve dynamiek (verhoudingsdynamiek, contextafhankelijke dynamiek) psychologische dynamiek (de suggestie telt, niet de meetbare sterkte)

Wat is een Overgangsdynamiek?

Overgangsdynamiek is (in de muziek) een geleidelijke overgang van hard naar zacht of omgekeerd tijdens het spelen of zingen.

Hoe snel is Allegro molto?

Lijst van Italiaanse muziektermen

Term Betekenis
Allegro ma non troppo levendig, maar niet te snel
Allegro moderato matig snel
Allegro vivace levendig en snel
Altissimo zeer hoog

Wat betekent molto Rallentando?

Rallentando = rallentando (afkorting: `rall. `) is een van oorsprong Italiaanse muziekterm die aangeeft dat er geleidelijk vertraagd moet worden.

Lees ook:   Hoe kan ik succesvol solliciteren?

Wat wordt er bedoeld met groepsdynamiek?

Groepsdynamiek is te omschrijven als de processen tussen mensen in een groep. Groepsdynamiek gaat over veiligheid, afstand en nabijheid, commitment.

Related Posts