Wat doet de WAB?

Wat doet de WAB?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is van start gegaan. Met de wet worden enkele nadelige effecten en niet behaalde doelen van de WWZ gerepareerd. Zo worden onderdelen uit de regeling voor de transitievergoeding, de ketenregeling en de WW-premie opnieuw aangepast.

Is de WAB verplicht?

Regels verplicht aanbod vaste uren oproepkrachten wijzigen vanaf 1 juli 2021. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020, is een werkgever verplicht om een werknemer na een oproepovereenkomst van 12 maanden een schriftelijk aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang.

Waarom is de WAB ingevoerd?

WAB > waarom moet deze wet er nu komen? In 2016 werd in Nederland de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Bedoeld om flexwerkers meer rechten te geven en het ontslaan van medewerkers met een vast contract iets te vereenvoudigen. De WAB treedt op 1 januari 2020 in werking.

Hoe werkt de Transitievergoeding?

Transitievergoeding: wat is dit en wanneer heb ik daar recht op? De transitievergoeding is de ontslagvergoeding waarop je volgens de wet (minimaal) recht hebt als je ontslagen wordt of als je arbeidscontract niet verlengd wordt. De hoogte van deze transitievergoeding is 1/3e maandsalaris per dienstjaar.

Wat betekent de WAB voor uitzendbureaus?

Er is sinds de invoering van de WAB een verschil tussen de ww-premie bij vaste contracten en de ww-premie bij flexcontracten. Dit wordt de premiedifferentiatie genoemd. Anderzijds moet er een hogere ww-premie worden betaald bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en flexibele uren.

Wat is een oproepkracht WAB?

U bent een oproepkracht als u komt werken wanneer uw werkgever u oproept. Dit heeft u met uw werkgever afgesproken. Als het aantal uren werk niet is vastgelegd in een tijdvak van hoogstens een maand of hoogstens een jaar. En als u recht op loon ongelijkmatig (over dat tijdvak) is verspreid.

Hoe lang moet je in dienst zijn voor transitievergoeding?

Vanaf de eerste dag. Op jaarbasis 1/3 maand per gewerkt jaar. Tijdelijke -elkaar met tussenpozen opvolgende- contracten worden – mits de tussenpoos maximaal zes maanden heeft geduurd – bij elkaar opgeteld, de tussenpozen tellen niet mee.

Is een uitzendkracht in loondienst?

Vaak wordt gedacht dat je als uitzendkracht minder verdient dan dat wanneer je in loondienst bent bij de opdrachtgever waarvoor je werkt. Dit is niet waar. Als uitzendkracht krijg je gewoon hetzelfde salaris als je collega. Dit heet met een technisch woord: de inlenersbeloning.

Related Posts