Wat doet SOM als?

Wat doet SOM als?

SOM. ALS is een veelgebruikte Excel functie. Je kunt er getallen mee optellen die voldoen aan één bepaalde voorwaarde (‘criterium’). Als dat zo is, zal Excel de waarden in een andere opgegeven reeks cellen bij elkaar optellen (‘optelbereik’).

Wat is som als Excel?

Binnen Microsoft Excel kan je gemakkelijk getallen uit verschillende cellen optellen met behulp van een formule. Dankzij de speciale SOM. ALS formule is het in Excel ook mogelijk om alleen getallen op te tellen als er aan een speciale voorwaarde wordt voldaan.

Wat is Somproduct?

In SOMPRODUCT worden celbereiken gebruikt (of een matrixformule maken) als argumenten (de onderdelen van de formule waarmee dit werkt). De items in de matrices worden met elkaar vermenigvuldigd en het resultaat wordt opgeteld.

Inleiding. SOM. ALS is een veelgebruikte Excel functie. Je kunt er getallen mee optellen die voldoen aan één bepaalde voorwaarde (‘criterium’).

Waarom werkt som als niet?

ALS zijn EN criteria, alleen de getallen die aan alle criteria voldoen worden opgeteld. Een cell kan nooit en huis en tuin en keuken zijn, daarom krijg je een 0. De reden waarom =SOMMEN. ALS(B1:B3;A1:A3;”=tuin”;A1:A3;A2) 2 geeft is omdat je zegt de cellen in A1:A3 die A2 (tuin) zijn en die ook “tuin” zijn.

Hoe aantal cellen tellen Excel?

Manieren om cellen te tellen in een gegevensbereik

  1. Selecteer de cel waarin u het resultaat wilt weergeven.
  2. Klik op het tabblad Formules op Meer functies, wijs Statistisch aan en klik op een van de volgende functies: AANTALARG: Cellen tellen die niet leeg zijn.
  3. Selecteer het gewenste celbereik en druk op Return.

Wat is Somproduct in Excel?

De functie SOMPRODUCT retourneert de som van de producten van overeenkomende bereik of matrices.

Waarom werkt sommen als niet?

Related Posts