Wat gebeurd er als je een aanmaning niet betaald?

Wat gebeurd er als je een aanmaning niet betaald?

U krijgt pas met een incassobureau te maken als u na meerdere aanmaningen een rekening niet betaalt. Betaalt u dan nog steeds niet? Dan kan de schuldeiser een deurwaarder inschakelen. Als u met een incassobureau of deurwaarder te maken krijgt, komen er extra kosten boven op de oorspronkelijke rekening.

Hoe moet je aanmanen?

Een aanmaning moet aan een aantal regels voldoen:

  1. de termijn van de betaling van een factuur dient te zijn verstreken.
  2. na een eerste aanmaning moet de debiteur minimaal veertien dagen de tijd krijgen om de betaling alsnog te voldoen, in deze veertien dagen mogen geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Wat gebeurt er na een aanmaning?

Hierin zit geen verplichte, vaste volgorde. Wel houden veel bedrijven de volgende volgorde aan: factuur versturen, herinnering, aanmaning en ten slotte een sommatie.

Wat als iemand weigert te betalen?

Als de rekening nu nog altijd niet betaald is, is het tijd om een incassobureau in te schakelen. Je stelt de debiteur dan officieel in gebreke. Je laat hem of haar weten dat je met dwangmiddelen de vordering gaat innen en dat alle kosten voor rekening van de debiteur komen.

Hoeveel aanmaningen moet je sturen?

Gemiddeld gezien sturen bedrijven tussen de één en drie aanmaningen, voordat ze overgaan tot het inschakelen van een incassobureau. Over het algemeen geldt: na het verlopen van een redelijk termijn, dient u minimaal één aanmaning te sturen voordat u een incassobureau mag inschakelen.

Wie stuurt een aanmaning?

Als u een rekening niet of niet op tijd betaalt kan de organisatie of persoon bij wie u een schuld heeft (de schuldeiser) u aanmanen om de rekening te betalen. De schuldeiser kan hiervoor ook een incassobureau inschakelen. Een incassobureau stuurt u 1 of meerdere herinneringen (aanmaningen).

Hoeveel procent aanmaningskosten?

De hoogte van de incassokosten die u bij de aanmaning in rekening brengt is afhankelijk van uw factuurbedrag. Er wordt namelijk een staffel berekend over het openstaande bedrag: 15% van de eerste € 2.500 van de hoofdsom. 10% van de volgende € 2.500 van de hoofdsom.

Wat is het verschil tussen herinnering en aanmaning?

De eerste stap bij een onbetaalde factuur is het verzenden van een betalingsherinnering. Wanneer hier geen gehoor aan gegeven wordt, kan een aanmaning verstuurd worden. Het grote verschil tussen beide brieven is de toon. Bij een herinnering wordt nog vriendelijk verzocht, maar bij een aanmaning wordt gesommeerd.

Related Posts