Wat gebeurt er na klacht bij de politie?

Wat gebeurt er na klacht bij de politie?

De lokale politie stelt een proces-verbaal op en onderzoekt de klacht grondig. Je kan je tijdens het verhoor laten registreren als benadeelde persoon. Je ontvangt een kopie van je verklaring. De politie zal het proces-verbaal naar het parket sturen.

Is aangifte hetzelfde als klacht?

Voor de meeste misdrijven is een aangifte voldoende voor de politie om tot vervolging over te gaan. Bij klachtmisdrijven is dat niet zo. Dan is er ook een formele klacht nodig van het slachtoffer. Een klacht leg je neer door ondubbelzinnig te vragen voor vervolging.

Hoe officiele klacht indienen?

Klacht indienen

  1. Ga naar de Geschillencommissie die uw klacht kan behandelen en dien daar uw klacht in.
  2. Zoek via Adressen ondernemers de naam van uw ondernemer, en dien via die pagina uw klacht in.
  3. Zoek op Thema als u niet weet bij welke commissie u moet zijn, of als u uw ondernemer niet kunt vinden.

Hoe kun je klacht neerleggen?

Wanneer u het slachtoffer bent geworden van een misdrijf, dan kunt u het best klacht indienen bij een politiedienst. Dat kan bij de politiedienst van uw eigen gemeente, maar ook in de gemeente waar het misdrijf gepleegd werd. Een politieambtenaar zal uw klacht noteren in een proces-verbaal.

De politie zal je klacht of aangifte altijd registreren en onderzoeken. We bezorgen je ook de nodige documenten voor je verzekering of advocaat. Maar niet alle dossiers gaan naar het parket voor vervolging. Soms blijven de gegevens bewaard bij de politie.

Wat als je klacht indient?

Als je klacht indient, zal de politie je verhoren. Je klacht wordt genoteerd in een proces-verbaal (PV). Een PV is een document waarin de politie alle nuttige informatie over de gebeurtenis beschrijft.

Hoe klacht indienen tegen wijkagent?

U kunt hierover contact opnemen met het servicecentrum van de politie via 0900-8844….Mondeling

  1. naam en adres.
  2. telefoonnummer en eventueel e-mailadres.
  3. de datum waarop u de klacht indient.
  4. duidelijke omschrijving van het gedrag waartegen uw klacht is gericht.
  5. de plaats waar het voorval plaatsvond.

Kun je een politie agent aanklagen?

Heeft u een klacht over de politie? Bijvoorbeeld omdat een politieagent u verkeerd heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de politie.

Wat als iemand klacht tegen je indient?

Hoe kan ik een klacht intrekken?

Alleen een aangifte van een klachtdelict kunt u intrekken. Dit moet binnen 8 dagen. Alle andere aangiftes kunt u niet intrekken. U kunt wel de officier van justitie vragen om niets met uw aangifte te doen.

Kan je een klacht intrekken bij de politie?

Een aangifte kunt u niet intrekken. U kunt wel een verzoek indienen tot het niet vervolgen van een eventuele dader. U kunt hiervoor een brief schrijven aan de Officier van Justitie.

Wat zijn de Klachtdelicten?

Absolute klachtdelicten meineed, belediging (niet zijnde gericht tegen opsporingsambtenaar of openbaar gezag), schending geheimen, schaking, bedreiging met smaad, belaging, afdreiging en bepaalde drukpersmisdrijven.

Wat kan ik doen als politie niks doet?

De politie is in de meeste gevallen verplicht om uw aangifte op te nemen. Als u vindt dat de politie niet meewerkt bij uw aangifte, kunt bij de politie zelf een klacht indienen.

Related Posts