Wat houd een kapvergunning in?

Wat houd een kapvergunning in?

Als je een boom wilt (laten) kappen, rooien, vellen, verplaatsen of snoeien, zal je in veel gevallen een vergunning nodig hebben. Of dit nodig is, verschilt per gemeente. Zoek dus als eerst naar de voorschriften van de gemeente waarin je woont omtrent een kapvergunning. Bij een snoei van meer dan 30% van de boom.

Wat kost boscompensatie?

De bosbehoudsbijdrage bedraagt vanaf 01/07/2021 3,70 euro. Concreet houdt dit in dat je 11,10 euro/m² betaalt als financiële boscompensatie voor Europese boshabitats, 7,40 euro/m² voor inheems loofbos, 5,55 euro/m² voor gemengd bos en 3,70 euro/m² voor naaldbos of niet-inheems loofbos.

Wat is boscompensatie?

Boscompensatie als bindende voorwaarde bij een omgevingsvergunning tot ontbossing. Om een gelijkwaardig bosareaal te behouden in Vlaanderen geldt er een boscompensatieplicht voor: de houder van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden als de verkaveling in een deels of geheel bebost terrein is gelegen.

Hoeveel kost het laten verwijderen van een boom?

Dan zullen de kosten niet heel hoog oplopen. Het laten verwijderen van een boom in deze situatie kost gemiddeld € 400. Gemiddelde boom: Heb je een boom van gemiddelde grootte in je tuin staan, die nog wel redelijk makkelijk te verwijderen is? De kosten zijn dan gemiddeld € 600.

Wat kost het verwijderen van een boomstronk?

Dat kan door middel van een stobbenfrees. Deze maakt het mogelijk om zowel de stronk als de wortels uit de grond te verwijderen. Op deze manier komt de locatie van de boom terug beschikbaar waardoor u er iets anders mee kunt doen. Het laten verwijderen van een boomstronk kost u zo’n 70 tot 85 euro.

Wat kost het kappen van een kleine boom?

Het kappen van een kleine boom kost gemiddeld € 400, het kappen van een gemiddelde boom € 600, en de kosten van het kappen van een grote boom gaan al snel richting de € 800.

Dan zullen de kosten niet heel hoog oplopen. Het laten verwijderen van een boom in deze situatie kost gemiddeld € 400. Gemiddelde boom: Heb je een boom van gemiddelde grootte in je tuin staan, die nog wel redelijk makkelijk te verwijderen is? De kosten zijn dan gemiddeld € 600.

Dat kan door middel van een stobbenfrees. Deze maakt het mogelijk om zowel de stronk als de wortels uit de grond te verwijderen. Op deze manier komt de locatie van de boom terug beschikbaar waardoor u er iets anders mee kunt doen. Het laten verwijderen van een boomstronk kost u zo’n 70 tot 85 euro.

Het kappen van een kleine boom kost gemiddeld € 400, het kappen van een gemiddelde boom € 600, en de kosten van het kappen van een grote boom gaan al snel richting de € 800.

Related Posts