Wat houdt Artsen zonder Grenzen in?

Wat houdt Artsen zonder Grenzen in?

Onze teams van experts werken dag en nacht om mensen in crisissituaties te helpen. Van de chirurg in het veldhospitaal tot aan de fondsenwerver op straat. Medisch, menselijk en kritisch. We bieden medische noodhulp in conflictgebieden, bij natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes.

Hoe kun je Artsen zonder Grenzen helpen?

Wij hebben jullie steun nodig zodat we medische hulp kunnen bieden aan mensen in nood, aan slachtoffers van conflicten en natuurrampen in meer dan 70 landen. 99% van onze fondsen komt van particuliere schenkers zoals jij. Ontdek hier 2 mogelijkheden: een eenmalige gift of een maandelijkse gift.

Hoeveel donateurs heeft Artsen zonder Grenzen?

Onze teams: 787 uitgezonden medewerkers die zij aan zij hebben gewerkt met 9.355 medewerkers uit de landen zelf, met ondersteuning van 324 collega’s op ons hoofdkantoor in Amsterdam (alles uitgedrukt in fte). 80% van onze uitgaven is direct naar noodhulp gegaan. 442.675 donateurs in Nederland hebben ons werk gesteund.

Waar is Artsen zonder Grenzen opgericht?

22 december 1971, Parijs, Frankrijk
Artsen zonder Grenzen/Opgericht

Hoe heten de artsen die Artsen zonder Grenzen op hebben gericht?

Specialistische zorg. Onze chirurgen, (tropen) artsen en verpleegkundigen voeren (spoed)operaties uit en geven specialistische zorg waar deze hard nodig is.

Hoe krijgt Artsen zonder Grenzen geld?

Het leeuwendeel van het geld voor onze hulp komt van donaties vanuit het publiek. In Nederland zijn dat honderdduizenden mensen die ons steunen en wereldwijd bij elkaar miljoenen mensen. Sinds 1993 ontvangen wij jaarlijks een belangrijke bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Wat doet het goede doel Artsen zonder Grenzen?

Onze teams bieden medische noodhulp aan slachtoffers van conflicten, natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes. Samen helpen we mensen die dat het hardst nodig hebben. Ongeacht herkomst of welke politieke overtuiging of religie dan ook. Wij bieden medische noodhulp in crisissituaties.

Waar zit Artsen zonder Grenzen?

Onze teams signaleren een structurele noodsituatie. Zowel fysiek als mentaal. We staan mensen bij, door het bieden van psychologische zorg in klinieken op Lesbos, Samos en in Athene. In Noordwest-Syrië leven er meer dan 2 miljoen Syriërs in vluchtelingenkampen.

Waar zetten Artsen zonder Grenzen zich voor in?

Het mandaat van Artsen Zonder Grenzen is het ingrijpen in crisissituaties – conflicten, volksverhuizingen, voedselcrisissen, epidemieën, natuurrampen, enz. – om bevolkingen in nood te helpen.

Waarom artsen zonder grenzen?

Waar is Artsen zonder Grenzen ontstaan?

Welke grote prijs krijgt Artsen zonder Grenzen in 1999?

Artsen Zonder Grenzen krijgt erkenning in 1999 met de Nobelprijs voor de Vrede. De onderscheiding geldt niet alleen voor ons medische werk, maar vooral ook voor ons optreden als pleitbezorger voor bevolkingsgroepen in nood.

Related Posts