Wat houdt de klassen van Black in?

Wat houdt de klassen van Black in?

De Caviteitsindeling volgens Black is een indeling door Greene Vardiman Black voor classificatie van caviteiten. Klasse I: Occlusale caviteit. Klasse II: Interproximale caviteit ( tussen twee tanden) van molaren en premolaren. Klasse IV: Interproximale caviteit bij hoektanden en snijtanden met inbegrip van de snijrand.

Wat is Compomeer?

Glasionomeer of glascarbomeer is een (meng)variant van een tandkleurige vulling. Deze vulling is wat minder sterk is en plakt wat minder goed aan het tandweefsel. Het voordeel is dat deze vullingen over het algemeen beter tegen vocht of bloed kunnen.

Wat is een Meervlaksvulling?

Na het boren van een tand of kies wordt deze opgevuld met een witte vulling van composiet. Bij een meervlaksvulling zit de vulling in minimaal drie vlakken van de tand of kies en tenminste in één knobbel. In sommige gevallen kan een composietvulling ook zonder boren worden aangebracht.

Welke vullingen zijn er?

Welke Soorten Vullingen Zijn Er?

  • Amalgaam. Vroeger gebruikten we amalgaam als vulmateriaal.
  • Composiet. Composiet wordt nu heel veel gebruikt binnen de mondzorg.
  • Glasionomeer. Glasionomeercementen bestaan uit een matrix van polyacrylaationen, gevuld met wat grover aluminiumsilicaat-glaspoeder.
  • Compomeer.
  • Goud en porselein.

Waar kan zich een klasse 5 vulling bevinden?

Black klasse V: een vulling op de buitenkant van de tanden, gelegen in het cervicale 1/3 van de tand (dus het dichtste bij het tandvlees). Knobbelopbouw: hiervan is sprake als bij een premolaar of molaar een knobbel is weggenomen als gevolg van cariës, trauma of andere oorzaken, en men deze terug opbouwt.

Wat is gemaakt van composiet?

Een composiet is een materiaal dat is opgebouwd uit verschillende componenten. Vaak worden hiermee vezelversterkte kunststoffen bedoeld. Bekendste vezels die in composieten verwerkt worden zijn glasvezel, aramide (twaron en kevlar), koolstofvezel en recent ook nanotubes.

Wat is een Eenvlaksvulling?

Na het boren van een tand of kies wordt deze opgevuld met een witte vulling van composiet. Bij een éénvlaksvulling zit de vulling in één vlak van de tand of kies. In sommige gevallen kan een composietvulling ook zonder boren worden aangebracht.

Wat is het verschil tussen Eenvlaksvulling en Tweevlaksvulling?

Een eenvlaksvulling is een vulling in één van de vijf vlakken, een tweevlaksvulling is een vulling in twee van de vijf vlakken, een drievlaksvulling is een vulling in drie van de vijf vlakken en een vulling in vier of vijf vlakken wordt een meervlaksvulling genoemd.

Related Posts