Wat is belang hebben bij?

Wat is belang hebben bij?

(-en), 1. iets dat iemand raakt, doordat zijn voordeel, zijn voorspoed ermee gemoeid is: het algemeen -; de belangen van de aandeelhouders in het oog houden; belang bij iets hebben, erbij geïnteresseerd zijn; 2.

Wat betekent belangen behartigen?

belangen behartigen – Het vertegenwoordigen en verdedigen van de belangen van een persoon, groep, project of programma.

Wat is een belang hebben in een bedrijf?

Een belanghebbende of stakeholder is een persoon of organisatie die invloed ondervindt (positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie, een overheidsbesluit, een nieuw product of een project.

Wat betekent Machtsbron?

zijn nodig om macht te kunnen uitoefenen, zoals een bepaald beroep, geld, kennis, overtuigingskracht, aanzien, geweld en aantal.

Wat is behartigen?

(behartigde, heeft behartigd), zich met ernst wijden aan, met toewijding zorgen voor: iemands geluk, welzijn, belangen behartigen.

Wat betekent gevestigde belangen?

vaststaand, onveranderlijk: een gevestigde mening; 2. een gevestigde zaak, een sinds jaren bestaande, bloeiende zaak; gevestigde belangen, moeilijk aantastbare belangen; 3. gevestigde schuld, schuld die door een staat, gemeente, waterschap enz. is aangegaan voor lange duur.

iets wat belangrijk is voor een persoon, iets wat iemand veel voordeel (of nadeel) kan opleveren ♢ Hij heeft belang bij een snelle opstart van het bedrijf. ♢ Hij heeft een groot belang in dat bedrijf.

Wat zijn je belangen?

Een belang geeft de mate van belangrijkheid of de omvang van een bepaalde waarde weer. Hoe groter het belang is, hoe belangrijker iemand iets vindt of hoe waardevoller het voor hem/haar is. Belangen kunnen ook verschillend zijn met andere woorden: mensen kunnen verschillende of tegenstrijdige belangen hebben.

Wat voor belangen zijn er?

Collectieve belangen: in elke complexe situatie spelen collectieve belangen een rol. Deze verschillen per situatie en context. Organisatiebelangen: veelal gekoppeld aan de doelen en kernwaarden van de organisatie. Individuele belangen: persoonlijke overtuigingen, drijfveren en belangen spelen in ieder proces een rol.

Related Posts