Wat is de betekenis van een prospectus?

Wat is de betekenis van een prospectus?

Een prospectus is een wettelijk vereist document bij een emissie van financiële producten, zoals aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. In het prospectus staan de voorwaarden van de emissie vermeld.

Wat staat er in de prospectus?

Een prospectus is een document waarin alle relevante informatie over de onderneming en de effecten beschreven staan. In het prospectus vind je bijvoorbeeld informatie over: de financiële situatie van een onderneming. de belangrijkste risico’s.

Wat is de prospectusplicht?

Een onderneming die effecten aanbiedt is wettelijk verplicht het prospectus te laten goedkeuren door de AFM. Pas als het prospectus is goedgekeurd mag een onderneming effecten aanbieden. De AFM controleert of het prospectus volledig, consistent en begrijpelijk is.

Wie keurt prospectus goed?

Deze verplichting geldt ook voor het toelaten van effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zoals Euronext Amsterdam. In Nederland is de AFM de bevoegde autoriteit die prospectussen goedkeurt.

Wat betekent prospectus 6 letters?

Een prospectus is een formele verklaring van een fonds en wordt uitgegeven voordat de aandelen worden aangeboden aan het publiek. In deze verklaring zet het fonds zijn doelstelling, de kosten, en andere feiten die de belegger moet weten om een geïnformeerde beslissing te nemen.

Is het de of het prospectus?

Is het de of het prospectus In de Nederlandse taal gebruiken wij beide lidwoorden voor prospectus.

Wat is Prospectusaansprakelijkheid?

Het verantwoordelijk zijn voor of uitgeven van een prospectus met onjuiste of misleidende informatie is een vorm van handelen in strijd met het recht (toezichtwetgeving) of tenminste met de maatschappelijke betamelijkheid (artikel 6:162 BW).

Wat betekent u belegt buiten AFM toezicht?

Wat betekent beleggen buiten AFM toezicht? Het AFM is een zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op de financiele markten en pensioenfondsen. Bij beleggingen boven de €50.000 valt dit buiten het toezicht van de AFM. Dit moeten aanbieders dan ook verplicht goed duidelijk maken aan de consument.

Wat zijn belangrijke zaken om je af te vragen voordat je gaat beleggen volgens de AFM?

Aanbiedingen van effecten met een totale tegenwaarde van minder dan €5 miljoen moeten vooraf bij de AFM worden gemeld. Ook moet de aanbieder het Informatiedocument aan beleggers beschikbaar stellen. In het informatiedocument staat informatie over de kosten, risico’s en het rendement van de belegging.

https://www.youtube.com/watch?v=9JupRLZVZ1A

Related Posts