Wat is de betekenis van endemisch?

Wat is de betekenis van endemisch?

wil zeggen: inheems, inlands of plaatselijk. Men noemt een ziekte b.v. endemisch, wanneer ze aan een bepaalde streek of provincie gebonden is of aan een bepaald volk eigen is.

Hoe noem je een soort die uniek is voor een bepaald gebied?

Een ecosysteem of oecosysteem is een natuurlijk systeem dat bestaat uit alle organismen die in een bepaald gebied voorkomen, samen met hun abiotische omgeving, en de wisselwerkingen tussen beide.

Welk dier komt alleen in Nederland voor?

Ondanks de geringe afmetingen heeft Nederland toch endemische dieren ((onder)soorten die alleen in Nederland voorkomen), zoals de Grote vuurvlinder, een ondersoort van de grote vuurvlinder (Lycaena dispar) en Microtus oeconomus arenicola (een ondersoort van de Noordse woelmuis).

Wat zijn endemische gebieden?

Endemie of endemisme is het verschijnsel dat een soort (of een ander taxon, zoals geslacht of familie) van nature uitsluitend voorkomt in één geografisch afgegrensd gebied, zoals eilanden in de oceaan, geïsoleerde gebergten, meren of riviersystemen. De term endemisch moet niet verward worden met de term “inheems”.

Wat is de epidemie?

Doordat mensen elkaar aansteken, springt het virus van de een op de andere persoon over. Dit noem je een epidemie: een ziekte die normaal gesproken niet vaak voorkomt, komt ineens erg veel voor in een bepaald gebied. Als je aan een epidemie denkt, heb je het eigenlijk vooral over besmettelijke ziekten.

Hoe noem je soorten die zich door toedoen van de mens naar nieuwe gebieden verspreiden?

Exoten zijn soorten dieren, planten en micro-organismen die door toedoen van de mens in een nieuw leefgebied terecht zijn gekomen. Oorspronkelijk horen ze daar niet thuis. Soms is dit al lang geleden gebeurd en zijn soorten hier volledig ingeburgerd, zoals het konijn, het damhert en de fazant.

Welke dieren komen het meest voor in Nederland?

De Nederlandse Big 5 safari

  1. Het Edelhert. Cervus elaphus. Het Edelhert is het grootste in het wild levende dier van Nederland.
  2. Het Wilde Zwijn. Sus scrofa.
  3. Het Ree (en niet ‘de ree’) Capreolus capreolus.
  4. De Das. Meles meles.
  5. De Vos. Vulpes vulpes.

Hoe verloopt een epidemie?

Die epidemieën kunnen kortdurend zijn, dat wil zeggen dagen, weken, of maanden, maar soms ook over vele jaren verlopen. Eerst bespreken we hoe besmettelijke ziekten worden overgedragen. Daarna gaan we in op het verloop van een epidemie van een besmettelijke ziekte.

Endemisch wordt vaak gebruikt in de context van ziektes die in een bepaald gebied voortdurend heersen; daardoor heeft het een negatieve bijklank. Een relatief nieuwe, figuurlijke betekenis is ‘veelvoorkomend in een bepaald gebied, eigen aan een bepaalde cultuur of sector’, zoals in het citaat hierboven.

Wat is virulent?

[Lat.], bn., venijnig, aanstekend, kwaadaardig, heftig: een virulente smetstof, die ziekte kan verwekken.

Wat betekent ontwennen?

ontwennen – Werkwoord 1. het lichamelijk en/of geestelijk losmaken van datgene waar men aan gewend geraakt is ♢ Na het drugsgebruik moesten ze ontwennen. 2. ergatief een gewenning kwijtraken ♢ Hij was dat helemaal ontwend.

Related Posts