Wat is de loon van een leerkracht?

Wat is de loon van een leerkracht?

Salarissen van leerkrachten Netto verdient een startende leerkracht in het kleuter, lager en secundair onderwijs 1.663,67 euro. Na 10 jaar is dat gestegen tot 1.950,07 euro. Wie 20 jaar op de teller heeft, krijgt een nettoloon van 2.241,48 euro.

Wat is het salaris van een leerkracht in het basisonderwijs?

Een startende leraar in het basisonderwijs krijgt bruto ongeveer € 3.100 per maand (salarisschaal L10). Een startende leraar in het speciaal onderwijs krijgt bruto ongeveer € 3.190 per maand (salarisschaal L11). In deze bedragen zitten onder andere het salaris, het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

Wat verdient een leerkracht Frans?

Het salaris van een Leraar Frans ligt tussen de € 2822,- en € 5699,- bruto per maand.

Hoeveel verdien je als leerlingenbegeleider?

Het loon van een zorgleerkracht: 1.720 euro netto – Jobat.be.

Wat verdient een leerkracht in België?

Het gemiddelde leerkracht salaris in België is € 36 075 per jaar of € 18.50 per uur. De aanvangsposities beginnen vanaf € 33 150 per jaar, maar meer ervaren werknemers verdienen tot € 37 050 per jaar.

Wanneer moet je een opzeggingstermijn respecteren?

Als je ontslag neemt, moet je een opzeggingstermijn respecteren. Dat is de periode dat je nog doorwerkt, nadat je je ontslag hebt gegeven. De wijze waarop de duur van deze periode moet worden berekend, hangt in eerste instantie af van de aanvangsdatum van je arbeidsovereenkomst. Indien je na 1 januari 2014 bent gestart,

Wat is een opzegtermijn?

15 jaar of langer in dienst: 4 maanden opzegtermijn. Samen met uw werknemer kunt u schriftelijk een langere termijn afspreken. Een kortere termijn mag alleen als dat vastgelegd is in de cao. Voor de werknemer geldt volgens de wet een opzegtermijn van 1 maand.

Wat is de opzegtermijn van een medewerker?

Tijdens de opzegtermijn heeft je medewerker het recht om met behoud van loon afwezig te zijn om te solliciteren. In de periode vóór de laatste 26 weken van zijn opzeg mag je medewerker in totaal een halve arbeidsdag per week afwezig zijn.

Kan uw opzegtermijn langer zijn dan 6 maanden?

Uw opzegtermijn mag niet langer zijn dan 6 maanden. Is uw opzegtermijn langer dan 1 maand? Dan moet die van uw werkgever 2 keer zo lang zijn. Stel: u spreekt een opzegtermijn af van 5 maanden. Dan moet uw werkgever zich houden aan een opzegtermijn van 10 maanden. Kortere opzegtermijn.

Related Posts