Wat is de prijs van sociaal tarief elektriciteit?

Wat is de prijs van sociaal tarief elektriciteit?

De CREG-evaluatie (maandelijks dashboard van januari 2019) vermeldt een gemiddelde all-in commerciële elektriciteitsprijs voor België van €1.019,49 (standaardprofielverbruiker = 3.500 KWh per uur), terwijl het sociaal tarief voor dezelfde maand €628,55 bedraagt.

Wie betaalt sociaal tarief elektriciteit?

Het sociaal tarief wordt alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen krijgen. Wie recht heeft op het sociaal tarief, is een ‘beschermde klant’ of ‘beschermde afnemer’. Wie beschermde afnemer is, heeft ook nog recht op andere voordelen en premies voor beschermde afnemers.

Welke voordelen sociaal tarief?

De gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief betalen geen huurgeld voor hun elektriciteits- en/of aardgasmeter. Voor elektriciteit varieert het sociaal tarief naargelang uw gezin beschikt over een enkelvoudige teller (dagteller), een tweevoudige teller (dag- en nachtteller), of uitsluitend over een nachtteller.

Hoeveel mag je verdienen voor sociaal tarief?

Daarom wordt het sociaal tarief nu uitgebreid en automatisch toegekend aan iedereen die een “verhoogde tegemoetkoming” ontvangt. “Concreet betekent het dat wiens inkomen minder dan 1640 bruto per maand bedraagt, vanaf februari toegang krijgt tot het sociaal tarief”, zegt Van der Straeten.

Hoeveel goedkoper is sociaal tarief?

Het sociaal tarief wordt twee keer per jaar berekend door de federale energieregulator CREG. Uit hun berekeningen blijkt dat een energieklant gemiddeld 500 euro kan besparen op jaarbasis met het sociaal tarief ten opzichte van een gemiddeld normaal energiecontract.

Hoeveel punten voor sociaal tarief?

Minstens 66% gehandicapt zijn: bij een administratieve of gerechtelijke beslissing erkend zijn als meer dan 66% gehandicapt of arbeidsongeschikt, door de FOD Sociale Zekerheid erkend zijn als meer dan 66% gehandicapt of als persoon met een vermindering van de zelfredzaamheid met minstens 9 punten, ofwel door het …

Wat is de inkomensgrens voor verhoogde tegemoetkoming?

Bij de berekening op basis van het maandinkomen moet het inkomen lager zijn dan 20.763,88 euro per jaar, verhoogd met 3.843,96 euro per bijkomend gezinslid (bedragen geldig sinds 1 september 2021).

Is sociaal tarief altijd goedkoper?

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas is een goedkoper tarief dan de normale energietarieven. Dat tarief is bedoeld voor mensen of gezinnen die zich in een moeilijke of kwetsbare situatie bevinden.

Hoe wordt het sociaal tarief berekend?

Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder. Het tarief wordt vier keer per jaar berekend door de federale regulator voor energie, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Hoeveel scheelt sociaal tarief gas en elektriciteit?

Related Posts