Wat is een Grootboekschema?

Wat is een Grootboekschema?

Een grootboekrekening is een verzameling van alle inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde categorie. Een grootboekrekening heeft een uniek nummer, zodat deze eenvoudig teruggevonden kan worden. Alle grootboekrekeningen samen vormen het grootboek of grootboekrekeningschema.

Hoe maak je een grootboekrekening?

Het openen betekent in boekhoudtermen dat je voor een bepaalde grootboekrekening aan het begin van een boekingsperiode het bedrag van de balans overneemt dat overeenstemt met die rekening. Ga je dus de grootboekrekening “voorraad goederen” openen, dan neem je het bedrag over van de balanspost “voorraad goederen”.

Welke grootboekrekeningen gaan naar de balans?

De grootboekrekeningen van bezit die op de debetzijde van de balans staan, worden debet geopend. Als voorbeeld worden de grootboekrekeningen Machines, Voorraad en Bank voor januari 2017 geopend. De grootboekrekening van schuld staan credit op de balans en worden op de grootboekrekening credit geopend.

Wat is een RGS code?

Referentie Grootboekschema (RGS) is een grootboekrekeningschema dat gebruikmaakt van een unieke referentiecode. Deze code is gekoppeld aan alle grootboekrekeningen. En ook aan Standard Business Reporting (SBR), zodat u RGS kunt gebruiken in de hele financiële keten.

Welk grootboek verzendkosten?

Grootboekrekeningschema voor de kosten van een dienstverlenende zzp’er

Grootboekrekeningnummer Omschrijving Subcategorie
4330 Porti/ verzendkosten Kantoor
4390 Overige kantoorkosten Kantoor
4400 Brandstofkosten Auto
4410 Leasekosten Auto

Waarmee wordt het grootboek geopend?

Voor iedere bezitting en voor iedere schuld wordt meestal één grootboek- rekening geopend. Op deze rekening worden dan alle financiële feiten die betrekking hebben op deze rekening, geboekt. Grootboekrekeningen worden aan dezelfde zijde en met hetzelfde be- drag geopend waarmee ze op de balans staan.

Related Posts