Wat is een literaire genre?

Wat is een literaire genre?

Een literair genre is een categorisatie voor literaire composities. Deze categorisatie kan worden uitgevoerd naar literaire techniek, inhoud van het verhaal of lengte van het verhaal. Genre dient niet te worden verward met de leeftijdsclassificatie voor een verhaal.

Wat zijn literaire kenmerken van een boek?

Een literair werk heeft kenmerken die een ander werk (zoals een gewone reisgids) niet heeft. Als bijvoorbeeld in een boek de personages (de hoofd- of bijpersonen) een duidelijke verandering doormaken (van goed mens naar slecht mens of andersom bijvoorbeeld) dan is er sprake van literatuur.

Wat zijn de verschillende genres?

Boeken, welke genres kennen we?

  • Liefdesverhalen/romans. Deze behandelen de liefdesproblematiek.
  • De detective. In de klassieke whodunit moet de misdaad gepleegd worden in het begin van het verhaal.
  • Science Fiction, fantasy en horrorverhalen.
  • Thrillers.
  • Humor en satire.
  • Biografie.
  • Oorlog of verzet.
  • Young Adult.

Wat is een literatuur?

Literatuur is het geheel aan teksten. Doorgaans wordt er onderscheid gemaakt tussen literatuur en lectuur. Schrijvers van lectuur zouden de lezer slechts ontspanning willen bieden, terwijl literaire schrijvers juist pogen hun gevoelens op een artistieke manier naar de lezers te vertolken.

Terugblik, zowel naar gebeurtenissen buiten als binnen de handeling. Een werk kan tot een bepaalde groep werken behoren, met dezelfde kenmerken, ook wel genrekenmerken genoemd. Voorbeelden van literaire genres zijn: kort verhaal, gedicht, novelle, autobiografie, roman.

Wat zijn literaire begrippen?

Literaire begrippen: Personages, Tijd, Spanning/open plekken, Ruimte en handeling, Perspectief en verteller, Thematiek en Stijl.

Wat is een literaire stroming?

Literaire stroming Een heersende denk- of werkwijze op artistiek terrein, die terug te vinden is in literaire werken. De benaming van een dergelijke stroming kan door een groep kunstenaars zelf aan hun werk gegeven worden, Het gezichtspunt van waaruit een verhaal verteld wordt. Stijl

Related Posts