Wat is een Merkmodel?

Wat is een Merkmodel?

Merkmodel soorten Een auteur (expert) onderzoekt op wetenschappelijke wijze een (deelgebied) van merkontwikkeling. Het merk model is daarmee een wetenschappelijke en beschrijvende benadering van een merk. Het doel is ook om theorie te ontwikkelen over merken die gebaseerd is op onderzoek.

Wat is een merk strategie?

Een merkstrategie (ook wel merkontwikkelingsstrategie genoemd) is een langetermijnplan om een reeks langetermijndoelen te bereiken die uiteindelijk resulteren in herkenning van en voorkeur voor je merk door de consument.

Wat is de Merkarchitectuur?

Merkarchitectuur geeft een beschrijving van de manier waarop de verschillende merken, submerken en organisaties zich tot elkaar verhouden. Het geeft duidelijkheid over deze structuur voor mensen intern en extern.

Wat is een brand key?

De Brand Key is een model dat je kunt gebruiken voor het positioneren van een merk. Daarbij kun je de huidige situatie (‘ist’) beschrijven, hetgeen in dit model de ‘master key’ wordt genoemd. Maar je kunt ook de toekomstige, gewenste situatie (‘soll’) beschrijven; de zogeheten ‘vision key’.

Welke Merkstrategieen zijn er?

Er bestaan vijf verschillende soorten merkstrategieën, te weten:

  • Paraplumerk of familiemerk.
  • Mono branding.
  • Sub-branding.
  • Endorsed branding.
  • Hybrid branding.

Wat is een endorsed brand?

Bij een endorsement branding is sprake van een hoofdmerk en een afzendermerk (endorser). De organisatie brengt een aantal activiteiten onder haar eigen naam naar buiten, maar is minder aanwezig in het geheel.

Wat is een sub brand?

Bij deze vorm van merkarchitectuur hebben alle sub merken een eigen identiteit en is het moedermerk niet of nauwelijks visueel aanwezig in de visuele identiteit.

Wat zijn root strengths?

Root strengths Het fundament van het model is het in kaart brengen van de kernkrachten van de organisatie: het fundament van het merk. Waar is het merk historisch goed in geweest? Welke authentieke aspecten van het merk bieden vruchtbare grond voor de toekomst?

Related Posts