Wat is een Transfemorale amputatie?

Wat is een Transfemorale amputatie?

Deze amputatie gaat meestal door het middelste derde deel van uw bovenbeen. Bij dit amputatieniveau is uw eigen knie niet meer aanwezig en moet u leren lopen met een protheseknie. De prothese steunt in dit geval op uw zitbot.

Hoe lang duurt herstel bovenbeenbreuk?

Indien u niet direct mag belasten, dan mag dat meestal wel na 6 tot maximaal 12 weken. Wanneer u weer mag gaan belasten is ondermeer afhankelijk van het soort breuk en het gebruikte fixatie materiaal. Indien u nog niet meteen mag belasten, dan mag u meestal wel oefenen en proberen onbelast met krukken te gaan lopen.

Wat is knie Exarticulatie?

Een amputatie die door het kniegewricht gaat, heet een knie-exarticulatie. De prothese die na zo’n amputatie wordt toegepast, heet dan ook een knie-exarticulatieprothese. Bij deze prothese wordt uw stomp gevormd door uw knie. Die kan veel druk verdragen, zodat u in de stompkoker goed op de stomp kunt staan.

Wat is Exarticulatie?

EXARTICULATIE, v. het wegnemen van een lid des lichaams door het openen en doorsnijden der gewrichtsbanden, terwijl bij de amputatie het been doorgezaagd wordt.

Waar zit een dijbeenbreuk?

De dijbeenbreuk zit net onder de lies in het kanaal waar ook de bloedvaten en de zenuwen naar het been lopen. Omdat dit kanaal erg nauw is, is het risico van beklemming bij een dijbeenbreuk wat groter. De zwelling is soms precies in de liesplooi zichtbaar en/of voelbaar. Dijbeenbreuken komen vooral voor bij vrouwen.

Wat is de oorzaak van zware benen?

Als de aders in uw benen, om wat voor reden dan ook, niet optimaal werken, kunnen ze minder goed het bloed naar uw hart vervoeren. Er blijft dan (te veel) vocht in uw benen en hierdoor voelen uw benen zwaar en vermoeid aan. Daarom kunnen vermoeide benen wijzen op problemen met de bloedcirculatie in uw benen.

Related Posts