Wat is een VOG bewijs?

Wat is een VOG bewijs?

Justis behandelt VOG-aanvragen Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van een persoon of rechtspersoon geen bezwaar vormt voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.

Waarom een VOG?

Een VOG is in verschillende gevallen nodig. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin u werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Uw (toekomstige) werkgever kan dan vragen om een VOG.

Hoe krijg je een bewijs van goed gedrag?

U kunt een VOG op de volgende manieren aanvragen:

  1. Digitaal bij Justis. De organisatie, die om de VOG vraagt, start de digitale aanvraag. Dit is bijvoorbeeld uw (toekomstige) werkgever of opdrachtgever;
  2. Via de gemeente.
  3. Rechtstreeks bij Justis (via e-mail). Staat u niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)?

Hoe weet ik of mijn VOG nog geldig is?

Vraag dus goed na bij uw werkgever hoelang uw VOG geldig is en wanneer er eventueel een nieuwe VOG aangevraagd moet worden. Bent u nog in het bezit van een VOG? Laat deze dan controleren door uw werkgever op geldigheidsduur en op het screeningsprofiel waarop u destijds gescreend bent.

Hoe kan ik zien of ik een VOG heb?

Dienst Justis kan u meer informatie geven, bijvoorbeeld of de VOG nog in behandeling is of dat de VOG al onderweg is met de post. Voor het opvragen van de status van uw VOG dient u zelf contact op te nemen wegens privacywetgeving. Hiervoor kunt u Dienst Justis telefonisch bereiken via, 088 – 99 82 200.

Is een VOG verplicht?

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw werknemer geen strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de specifieke functie/taak die de werknemer gaat vervullen. Voor bepaalde functies, bijvoorbeeld onderwijzer, gastouder of taxichauffeur, is een VOG wettelijk verplicht.

Waar heb ik een VOG voor nodig?

Voor onderwijzers, pedagogisch medewerkers, taxichauffeurs, gastouders en als u een nieuwe baan heeft in de langdurige zorg (verzorging en verpleging, hulp bij vervoer, hulp bij het huishouden, dagbesteding, begeleiding in het dagelijkse leven of bij het wonen in een zorginstelling) is een VOG wettelijk verplicht.

Hoe weet je of je een VOG krijgt?

Op www.watdevog.nl kunt u aangeven op welke manier u in aanraking bent gekomen met Justitie om te kijken of u nog in aanmerking komt voor een VOG of niet.

Wat heb je nodig om een VOG aan te vragen?

Wat heeft u nodig voor een VOG?

  • U dient te beschikken over internet.
  • U dient te beschikken over een e-mailadres.
  • U dient te beschikken over DigiD.
  • U dient ingeschreven te staan in het BRP* van uw gemeente.

Related Posts