Wat is het Amsterdamse driehoek?

Wat is het Amsterdamse driehoek?

De Amsterdamse Driehoek | De machthebbers Het overleg tussen de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de hoofdcommissaris van politie staat bekend als het Driehoeksoverleg. Het beleid in de regio Amsterdam-Amstelland wordt dus door deze regionale driehoek bepaald.

Wat is het driehoeksoverleg?

Het driehoekoverleg bestaat uit een overleg tussen drie organen, namelijk de burgemeester, de officier van justitie en de politie. In een gemeente staat de burgemeester in beginsel aan het hoofd van de politie.

Wat wordt verstaan onder de justitiële driehoek en in welke situaties is hiervan sprake?

Het is daarmee dus een overleg tussen twee gelijkwaardige partners, die samen met de ondergeschikte politiechef aan tafel zitten. Het driehoeksoverleg gaat over de taakuitoefening van de politie en de wensen van de bestuurlijke en justitiële gezagsdrager daaromtrent.

Wat is de lokale gezagsdriehoek?

orgaan waarin binnen een gemeente het overleg plaatsvindt over de taakuitvoering van de politie, namelijk door de burgemeester, de (hoofd)officier van justitie, de lokale politiechef en zo nodig de korpschef Gebruikt voor: gezagsdriehoek lokale driehoek lokale driehoeksoverleg Minder specifiek: gezag over politie Zie …

Wie is de baas over de burgemeester?

De gemeenteraad bepaalt waar het bestuur zich op hoofdlijnen mee bezighoudt. En controleert het college van burgemeester en wethouders (college van B&W). De raad bestaat uit gekozen volksvertegenwoordigers. Het college van B&W bestuurt de gemeente; de burgemeester is voorzitter van het college.

Hoe noemen we het overleg tussen de officieren van justitie?

De officier van justitie kan beslissen om de verdachte niet te vervolgen. Dat noemen we een sepot. Er zijn verschillende redenen om niet te vervolgen.

Wie nemen deel aan het lokale driehoeksoverleg?

Lokale driehoek Daarin voeren de wijkteamchef van de politie, een officier van justitie, en de stadsdeelvoorzitter overleg.

Wat is een gelijkzijdige driehoek?

In het laatste geval is de driehoek gelijkzijdig (elke gelijkzijdige driehoek is ook gelijkbenig). De beide hoeken die aan de derde zijde grenzen (de basishoeken) zijn aan elkaar gelijk. gelijkzijdige driehoek: alle zijden zijn even lang. De drie hoeken zijn ook even groot, namelijk 60°.

Wat is een scherpe driehoek?

scherpe (scherphoekige) driehoek: alle hoeken zijn kleiner dan 90 graden. rechthoekige driehoek: een van de hoeken is 90 graden. stompe (stomphoekige) driehoek: een van de hoeken is groter dan 90 graden. Indeling op basis van de zijden

Wat is de sociaaleconomische driehoek?

Driehoek – de sociaal-economische driehoek: de ministers van financiën, economische zaken en sociale zaken die in commissie sociaal-economische problemen te berde brengen. De ijzeren driehoek: hier worden de bestuurlijke problemen aangepakt door een commissie waarin de ministers van binnenlandse zaken, jusitie en financiën zitting hebben.

Wat is de voedingsdriehoek?

Daaronder is de voedingsdriehoek zelf onderverdeeld in drie zones: donkergroen, lichtgroen en oranje. Naast de voedingsdriehoek bevindt zich de rode bol, de restgroep. Voor een gezond voedingspatroon eet je het best vooral zaken uit de bovenste groepen. En beperk je producten uit de rode bol zoveel mogelijk.

Related Posts