Wat is het doel van compressie zwachtelen?

Wat is het doel van compressie zwachtelen?

Compressietherapie of compressief zwachtelen heeft als doel het oedeem oftewel de vochtophoping in arm of been weg te nemen. Dit verbetert de doorbloeding en krijgt bijvoorbeeld een wond hierdoor de kans om te genezen. Wanneer arm of been slank is, kan ook een elastische kous worden aangemeten.

Wat is compressie therapie?

Compressie therapie betekent letterlijk “drukbehandeling”. In de praktijk wordt vaker gesproken van ambulante compressie. Bij ambulante compressietherapie worden elastische zwachtels gebruikt om oedeem in bijvoorbeeld een arm of been terug te dringen zodat het weer een stabiele omvang krijgt.

Hoe werkt compressietherapie in de benen?

Bij compressietherapie worden steunkousen of zwachtels rond het been aangebracht om de bloeddoorstroming te verbeteren. Het elastische materiaal van de verbanden compenseert de overmatige druk in de aders. De duur van de behandeling is afhankelijk per situatie.

Wat is het doel van tricot Buisverband?

Klinigrip Tricot S – buisverband Dit buisverband is speciaal geschikt voor bescherming van de huid onder andere verbanden, zoals gipsverband of drukzwachtels. Het verband is zeer huidvriendelijk zodat het ook kan worden gebruikt bij patiënten met een gevoelige huid.

Waarom wordt er Gezwachteld?

Het wordt vooral toegepast aan de benen, en soms ook aan armen. Door het verband wordt terugstromen van vocht door slecht werkende veneuze kleppen verminderd, zodat het vocht uit het weefsel gedreven wordt, de lymfe- en veneuze vaten in. Gewoonlijk wordt gezwachteld met een rustdruk aan de enkel van ongeveer 40 mmHg.

Wat doen zwachtels?

Zwachtelen wordt toegepast bij de behandeling van abnormale vochtophoping of wanneer u bijvoorbeeld een open wond aan het been heeft. Zwachtelen bevordert de vochtafvoer, zodat de open wond beter kan genezen. Er wordt gezwachteld totdat er voldoende afname van vocht is bereikt en de wond is genezen.

Waarom wordt ambulante compressietherapie toegepast?

1.2 Doel van ambulante compressietherapie Doel van ambulante compressietherapie is oedeem snel en blijvend te laten verdwijnen en de bloed- en lymfestroom te versnellen, door de functie van slecht werkende kleppen in de venen te ondersteunen en door de functie van de spierpomp te verbeteren.

Hoe benen zwachtelen bij oedeem?

Hoe werkt zwachtelen? Met een speciale techniek worden de zwachtels om het been gedraaid. De zwachtels oefenen tegendruk uit in het oedeemgebied. Door de tegendruk gaat het bloed sneller stromen en hierdoor wordt er meer vocht opgenomen en afgevoerd uit het oedeemgebied.

Hoeveel tricot Buisverband nodig?

Aanbrengen tricot buisverband en/of polsterwatten. Aanleggen eerste zwachtel(s) over gehele onderbeen.

Waardoor ontstaat Vensteroedeem?

‘Venster-oedeem’ Dit kan optreden indien de zwachtels elkaar niet overlappen, waardoor een ‘venster’ ontstaat waar geen druk op het onderliggende gedeelte van het been wordt uitgeoefend. Het drukverband moet opnieuw worden aangelegd. Kleur tenen Enige blauwe verkleuring van tenen is normaal direct na het zwachtelen.

Wat kan een doel zijn van compressietherapie?

Het doel van compressietherapie is tweeledig: Het ondersteunt de functie van slecht functionerende kleppen in de afvoerende bloedvaten. Dit helpt om de bloed- en lymfestroom te verbeteren. Met behulp van compressietherapie kan oedeem (vocht) snel en blijvend verdwijnen.

Related Posts