Wat is het doel van een socratisch gesprek?

Wat is het doel van een socratisch gesprek?

Een socratisch gesprek is een gemeenschappelijk denkgesprek waarin we onderzoeken wat we denken en waarom. Deelnemers leren goed te luisteren en eerst te vragen naar feiten in plaats van beweringen. Het socratisch gesprek is erop gericht de praktijk van samen werken en leven te verbeteren.

Welke Gespreksregels kent een socratisch gesprek?

Gespreksregels socratisch gesprek

 • De gespreksleider bepaalt wie het woord heeft.
 • De gespreksleider bemoeit zich niet inhoudelijk met het gesprek (geeft geen persoonlijke mening en stelt geen suggestieve vragen).
 • Het gaat niet om ieders gelijk, maar om het gezamenlijke (zelf-)onderzoek.

Wat betekent socratische wijze?

De socratische methode is een manier om tot ware kennis (over de ideeënwereld) te komen. Maieutiek (maieutikê technê) is letterlijk de ‘kunde van de vroedvrouw’: de manier waarop men iemand anders of zichzelf kan helpen in contact te komen met ware kennis, anders gezegd: te helpen die kennis over de vormen te ‘baren’.

Lees ook:   Kan een gewoon hoeslaken op een topper?

Hoeveel fases zitten er in een socratisch gesprek?

De vier stappen in een korte socratische dialoog Centraal staat een praktijkgeval, waar de verteller zelf bij is betrokken en dat hij of zij als een probleemsituatie heeft ervaren.

Hoeveel fasen zitten er in een socratisch gesprek?

6 Fasen van het socratische gesprek Deze 5 fasen komen tot uitdrukking in de werkwijze die de gespreksdeelnemers geza menlijk volgen bij de keuze van een goede, relevante, concrete, eenvoudige en treffende uitgangsvraag (zie Bolten 2003: 10).

Een socratisch gesprek is een ‘denkgesprek’, meestal in een groep. Het doel: reflectie, onderzoek en wijsheid- en waarheidsvinding. Het is een gezamenlijke zoektocht naar ‘hoe zít dat nu precies?’ Het is een onderzoek naar je eigen en andermans denkbeelden en opvattingen.

Waarom socratische methode?

Wat is socratische methode?

De socratische methode – door systematisch vragen te stellen onderzoek en reflectie teweeg brengen – is theoretisch en praktisch uitgewerkt door de Duitse filosoof, pedagoog en politicus Leonard Nelson (1882-1927).

Lees ook:   Hoe kan ik mijn iPad verbinden met mijn printer?

Wat is Socratisch bevragen?

Een socratisch gesprek of socratische dialoog is een denkgesprek. Dat gesprek gaat over een ‘denkvraag’, d.w.z. een vraag die je alleen kunt beantwoorden door er over na te denken. Je hoeft er dus niet op uit voor onderzoek.

Hoe begin je een socratisch gesprek?

Meestal begint een Socratisch gesprek met en vraag, de zgn….

 1. Wanneer moet je iets opruimen?
 2. Wanneer weet je iets?
 3. Hoe weet je dat er iets achter zit?
 4. Waarom wil je iets verklaren?
 5. Wanneer heb je iets verklaard?
 6. Welke vraag mag je niet stellen?
 7. Hoe vind je de oorzaak van een probleem?
 8. Kun je zeggen wat je hoort?

Welke kenmerken heeft een socratisch gesprek?

In een socratisch gesprek zoeken de deelnemers een gemeenschappelijk antwoord op een voor hen betekenisvolle vraag. Die vraag staat gedurende het gehele gesprek centraal. Het gesprek is onder meer een systematische reflectie op concrete ervaringen. De deelnemers werken intensief samen.

Wat is praktische filosofie?

Met praktische filosofie bedoelen we simpelweg filosofie die praktisch te gebruiken is in het dagelijks leven. Het effect van Praktische Filosofie is het ervaren van meer rust, meer genieten van dit moment en daardoor gelukkiger zijn. Praktische filosofie is daarmee het tegenovergestelde van theoretische filosofie.

Lees ook:   Hoeveel kans dat kanker terugkomt?

Wie wijs is degene die weet dat hij niet weet?

De kennis over kennis en niet-kennis is niet hetzelfde als de kennis over iets specifieks, zoals over gezondheid of over de wet. Zijn conclusie luidt uiteindelijk dat degene die kennis heeft over kennis (wijsheid dus) mogelijk weet dat hij weet, maar niet kan weten wat hij weet.

Hoe voer je een filosofisch gesprek?

Een filosofisch gesprek ontstaat vanuit een filosofische vraag. Een vraag die je alleen door denkwerk kunt beantwoorden. Elke uitspraak als antwoord op de vraag, wordt kritisch bevraagd en onderzocht. Meningen worden tijdens het filosoferen gebruikt als startpunt van het denken en zijn niet het doel.

Waarom werd Socrates aangeklaagd?

In 399 v. Chr. werd Socrates aangeklaagd: “Meletus: Socrates pleegt onrecht door de goden die de stad vereert niet te vereren en door nieuwe goddelijke wezens te introduceren; voorts pleegt hij onrecht door zijn slechte invloed op de jeugd. De geëiste strafmaat: de dood.”

Related Posts