Wat is het doel van observeren in het onderwijs?

Wat is het doel van observeren in het onderwijs?

Observeren als onderzoeksmethode is nuttig bij het centraal stellen van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling en ondersteuningsbehoeften van zijn ouders en leerkracht(en). Observatie kan informatie opleveren over het ontstaan en/of in stand houden van probleemgedrag.

Hoe observeer je in de klas?

Observeren is altijd gepland en altijd doelgericht. Je observeert omdat je iets te weten wilt komen, uit nieuwsgierigheid, zou je kunnen zeggen. Wie niet nieuwsgierig is en eigenlijk bij voorbaat al weet hoe het komt dat Dennis nooit zijn werk af heeft, zal niet aan observeren toekomen.

Waar let je op bij het observeren?

Observeren moet je zo objectief mogelijk doen, dus je moet vooral feiten registreren. Registreer aantallen (frequenties, duur) van bepaald gedrag, en vermijd subjectieve aanduidingen als ‘verdrietig’ als iemand huilt. Iemand kan ook huilen van woede of machteloosheid.

Hoe kan ik het beste observeren?

Je zintuigen zijn het belangrijkste middel.

  1. Kijken. Observeren doe je vooral door te kijken.
  2. Luisteren. Je luistert naar wat iemand zegt, maar ook hoe iemand iets zegt.
  3. Voelen. Een fysiotherapeut zal zijn eigen handen kunnen gebruiken bij zijn observaties.
  4. Toetsen. Niet alles is wat het lijkt.

Wat moet er in een Observatieplan?

Het observatieplan

  • Aanleiding van de observatie.
  • Wie je observeert en wat je doel is.
  • Hoe je gaat observeren en welke hulpmiddelen je gebruikt.
  • Plaats, situaties, data, tijdstippen en wie er meewerken aan de observaties.
  • Hoe de resultaten worden verwerkt.
  • Met wie de resultaten besproken worden en wanneer.

Wat is het doel van observaties?

Je observeert dan met een bepaald doel. Je wilt bijvoorbeeld te weten komen waarom een bepaald kind in een klas zo vaak ruzie maakt. Of je wilt erachter zien te komen of een bejaarde ziekenhuispatiënt dement, depressief of gedesoriënteerd is.

Related Posts