Wat is het verschil tussen pand en hypotheek?

Wat is het verschil tussen pand en hypotheek?

Het grote verschil is dat hypotheekrecht gevestigd kan worden op registergoederen. Dit zijn onroerende goederen zoals een woning, bedrijfsruimte, of perceel grond, maar bijvoorbeeld ook op geregistreerde schepen en vliegtuitgen. Pandrecht daarentegen kan gevestigd worden op roerende goederen en op vorderingen.

Welke soorten pandrecht?

Er bestaan twee soorten pandrecht, het vuistpandrecht (openbaar pandrecht) en bezitloos pandrecht (ook wel stil pandrecht genoemd). Verder zijn schuldenaar en pandgever meestal dezelfde, maar dat hoeft niet. Iemand kan ook een pandrecht op zijn goederen vestigen tot zekerheid van schulden van een derde.

Hoe wordt een pandrecht gevestigd?

Een openbaar pandrecht op roerende zaken wordt gevestigd door de zaken “in de macht van de pandhouder te brengen”. Dat houdt in dat de zaken door de pandgever aan de pandhouder worden gegeven. De pandhouder houdt de zaken onder zich totdat de pandgever hem (terug)betaalt.

Waarom ORV verpanden?

Het verpanden, ook wel verpanding, van uw overlijdensrisicoverzekering komt meestal voor als u een hypotheek aanvraagt. Bij overlijden keert de overlijdensrisicoverzekering dan uit aan de hypotheekverstrekker zodat uw hypotheek afgelost kan worden zonder dit te verhalen op uw nabestaanden.

Hoe komt voorbehouden pandrecht tot stand?

De zienswijze dat een voorbehouden pandrecht tot stand komt door de overdracht van het goed, laat zien dat het bij voorbehoud van een pandrecht de vervreemder/pandhouder is die bevoegd dient te zijn om over het goed te beschikken.

Hoe vestig je een voorbehouden pandrecht?

De pandhouder wordt beschermd tegen de beschikkingsonbevoegdheid door art. 3:238 lid 1 BW, indien hij te goeder trouw is op het moment van vestiging van het vuistpandrecht of, indien een vuistloos pandrecht is gevestigd, op het moment dat het pandrecht wordt omgezet in een vuistpandrecht.

Related Posts