Wat is modern onderwijs?

Wat is modern onderwijs?

Denk daarbij bijvoorbeeld aan het stimuleren van creativiteit, kritisch denken, digitale vaardigheden aanleren en het leren samenwerken. We maken daarbij ook graag gebruik van wat er in de school al voorhanden is; talenten en ideeën van kinderen en talenten van ouders en leerkrachten.

Wat is visie op onderwijs?

Visie op lesgeven Belangrijke pedagogische punten zijn onder andere oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Dit geldt niet alleen voor onze relatie met kinderen, maar ook voor onze omgang met ouders en met elkaar in het team.

Welke visies op onderwijs zijn er?

6 bekende onderwijsvisies van scholen

  1. Dalton. Deze visie is gebaseerd op een aantal punten: vrijheid, samenwerking en zelfstandigheid.
  2. Jenaplan. Bij dit onderwijsconcept draait het vooral om de opvoeding.
  3. Freinet. De interesses en belangstelling van kinderen staat bij deze onderwijsvisie centraal.
  4. Montessori.

Wat wil je bereiken als leerkracht?

Grappig – Enthousiast – Zorgzaam – Creatief – Geduldig – Lief – Positief – Luistervaardig. Dit zijn de 8 kwaliteiten die leerlingen, ouders, collega’s en directeurs het vaakst vermelden als ‘sterkste eigenschap’ van een leraar in de nominatiedossiers voor de Leraar van het Jaar 2016.

Hoe ontwikkel je een visie op leren?

Visie op leren en ontwikkelen

  1. een zinvolle bijdrage willen leveren;
  2. serieus genomen willen worden;
  3. zich willen ontwikkelen;
  4. verantwoordelijkheid willen nemen.
  5. zelf het beste weten wat hen motiveert.

Welke pedagogische stromingen zijn er?

Binnen de pedagogiek zijn er drie wetenschappelijke stromingen: de geestelijk wetenschappelijke pedagogiek, de empirische analytische pedagogiek en de kritisch emancipatorische pedagogiek. Deze stromingen samen worden het drie-stromen-model genoemd.

Waarom vernieuwend onderwijs?

Onderwijs vernieuwen moet onderwijs verbeteren zijn, en die verbetering moet op twee vlakken te vinden zijn: in het meetbare en het merkbare, in Ausbildung en in Bildung. Het merkbare is bijvoorbeeld hoe we op het basisonderwijs erin slagen kinderen voor te bereiden op het leven in het middelbaar onderwijs.

Related Posts