Wat is parallel leggen?

Wat is parallel leggen?

Wanneer twee lijnen volledig evenwijdig lopen (en ze elkaar dus op geen enkel punt kruisen), spreekt men van parallelle lijnen. In figuurlijke zin gebruikt men ‘parallel’ ook wel om te verwijzen naar zaken die volledig gelijkmatig, in overeenkomst met elkaar of synchroon verlopen.

Wat is een parallel Nederlands?

(van een lijn of vlak) evenwijdig gelijk aan vb: parallel aan dit besluit, zijn alle vergaderingen afgelast Synoniemen: conform volgens overeenkomstig analoog met overal dezelfde tussenruimte vb: de lijne… Let op: Spelling van 1858 evenwijdig, even wijd van elkander afstaande.

Hoe schrijf je parallelle lijnen?

Hoe schrijf je: Parallel? Parallel wordt geschreven met een enkele R en een dubbele L midden in het woord. Een veel voorkomende fout is dat Parallel met een dubbele R aan het begin wordt geschreven of juist met een enkele L in het midden.

Lees ook:   Can you solo ff14 story?

Wat is parallelle lijnen?

lijn die evenwijdig loopt met een andere lijn parallellen trekken tussen twee dingen (overeenkomsten tussen twee dingen vaststellen) II parallel bijv.

Wat is een parallel naamwoord?

Als zelfstandig naamwoord betekent parallel: een breedtecirkel, een denkbeeldige cirkel die over de aardbol loopt en evenwijdig is met de evenaar, en gebruikt wordt om de positie van dingen op de aarde met elkaar te vergelijken. De lancering van onze nieuwe productlijn loopt volledig parallel met de introductie van onze nieuwe naam en stijl.

Wat is het begrip parallel?

Parallel. Het begrip parallel heeft 2 verschillende betekenissen: 1. parallel – parallel – Parallel -bn. evenwijdig, gelijk : die twee wegen, lijnen loopen parallel; dit is een parallel geval; (muz. parallel toonsoorten, de toonsoorten, die eene gelijke voorteekening hebben, de verwante toonsoorten. 2.

Wat is een parallelle lijn?

Wanneer twee lijnen volledig evenwijdig lopen (en ze elkaar dus op geen enkel punt kruisen), spreekt men van parallelle lijnen. In figuurlijke zin gebruikt men ‘parallel’ ook wel om te verwijzen naar zaken die volledig gelijkmatig, in overeenkomst met elkaar of synchroon verlopen.

Lees ook:   Wat zijn de belangrijkste taken van een groothandel?

Wat is een parallelcirkel?

parallel. Cirkel op het aardoppervlak (bol of ellipsoïde), die gevormd wordt als de doorsnijding van de aarde met een vlak evenwijdig aan de evenaar. Opm: Alle punten op een parallel hebben dezelfde geografische breedte*. Syn: breedtecirkel; parallelcirkel. Engels: parallel Frans: parallèle Duits: Breitenkreis.

Als zelfstandig naamwoord betekent parallel: een breedtecirkel, een denkbeeldige cirkel die over de aardbol loopt en evenwijdig is met de evenaar, en gebruikt wordt om de positie van dingen op de aarde met elkaar te vergelijken. De lancering van onze nieuwe productlijn loopt volledig parallel met de introductie van onze nieuwe naam en stijl.

Parallel. Het begrip parallel heeft 2 verschillende betekenissen: 1. parallel – parallel – Parallel -bn. evenwijdig, gelijk : die twee wegen, lijnen loopen parallel; dit is een parallel geval; (muz. parallel toonsoorten, de toonsoorten, die eene gelijke voorteekening hebben, de verwante toonsoorten. 2.

Wanneer twee lijnen volledig evenwijdig lopen (en ze elkaar dus op geen enkel punt kruisen), spreekt men van parallelle lijnen. In figuurlijke zin gebruikt men ‘parallel’ ook wel om te verwijzen naar zaken die volledig gelijkmatig, in overeenkomst met elkaar of synchroon verlopen.

Lees ook:   Waar vind je verzadigde vetten?

parallel. Cirkel op het aardoppervlak (bol of ellipsoïde), die gevormd wordt als de doorsnijding van de aarde met een vlak evenwijdig aan de evenaar. Opm: Alle punten op een parallel hebben dezelfde geografische breedte*. Syn: breedtecirkel; parallelcirkel. Engels: parallel Frans: parallèle Duits: Breitenkreis.

Related Posts