Wat is Preconventioneel?

Wat is Preconventioneel?

Pre-conventioneel stadium (ongeveer van 0 tot 10 à 12 jaar) In deze periode ontwikkelt het ‘moreel besef’ bij kinderen zich. Ze leren wat ‘goed’ of ‘fout’ is door hoe volwassenen op hun gedrag reageren. Een kind kan zelf beseffen dat het iets fout heeft gedaan en berouw krijgen, ook als het geen straf heeft gekregen.

Wat zijn de verschillende stadia in de morele ontwikkeling?

Fasen van morele ontwikkeling

  • Premoraliteit: Goed is wat plezierig is. ( voorafgaand niveau)
  • 1ste niveau: preconventioneel niveau. fase 1: straf vermijden.
  • 2de niveau: conventioneel niveau. fase 3: Goed is wat de anderen goed vinden.
  • 3de niveau: Postconventioneel niveau. fase 5: eigen waardepatroon ontwikkelen.

Hoe ontstaat moraal?

Sociobiologische studies omtrent moraliteit bestaan enerzijds uit theoretische modellen die trachten te verklaren hoe er binnen de evolutie van een bepaalde soort geselecteerd is geweest op bepaalde vormen van moreel gedrag, zoals altruïsme of reciprociteit.

Wie hebben invloed op de ontwikkeling van moraal?

De morele ontwikkeling verschilt per leeftijdsfase. Bij de morele ontwikkeling speelt de interactie tussen de opvoeder en het kind een grote rol. Daarnaast heeft de opvoeder een voorbeeldfunctie. Hij kan wel vertellen wat goed is, maar als hij er niet naar handelt komt het niet geloofwaardig over.

Wat is formeel operationeel denken?

Formeel-operationeel denken (vanaf 12 jaar) Tijdens deze fase leert het kind abstract te denken en redeneren. In deze fase kunnen kinderen zichzelf vragen stellen die ze willen onderzoeken. Ze zijn nieuwsgierig naar verschillende oplossingen voor een bepaald probleem.

Wat is een pre operationele fase?

In de pre-operationele fase (2 tot 6-7 jaar) leeft het kind in een fantasiewereld. Divergent denken is dominant in deze fase. Het kind fantaseert, denkt magisch en leert voornamelijk door te spelen. Verder is het kind in deze fase egocentrisch, waardoor het zich moeilijk in een ander kan verplaatsen.

Related Posts