Wat stond er in het Edict van Nantes uit 1598?

Wat stond er in het Edict van Nantes uit 1598?

Het Edict van Nantes was een op 13 april 1598 door koning Hendrik IV van Frankrijk uitgevaardigd edict. De hugenoten (protestanten) kregen rechten op uitoefening van hun geloof en behielden garnizoensrecht in een paar Zuid-Franse steden.

Waarom trok Lodewijk XIV het Edict van Nantes in?

In 1598 werd in Frankrijk het Edict van Nantes uitgevaardigd. Dit maakte een einde aan de burgeroorlog tussen katholieken en protestanten. In 1685 trok koning Lodewijk XIV (1638-1715) het edict weer in, omdat hij één godsdienst in zijn land wilde. Veel Franse protestanten vluchtten toen naar de Nederlandse Republiek.

Waarom Edict van Nantes?

In 1598 vaardigde de Franse koning Hendrik IV het Edict van Nantes uit, waarmee de hugenoten een belangrijke mate van godsdienstvrijheid kregen. Met het Edict van Nantes kwam een einde aan een periode van zogenaamde Hugenotenoorlogen. …

Lees ook:   Wat heb je nodig om een catering te beginnen?

Hoeveel hugenoten kwamen naar Nederland?

Tussen 1680 en 1720 ontvluchtten waarschijnlijk zo’n 150.000 Franse protestanten – Hugenoten genaamd – hun vaderland. Ongeveer 35.000 à 50.000 van hen kwamen naar Nederland. Veel Nederlandse steden waren blij met deze vluchtelingen, vanwege hun geld, kennis en contacten.

Waarom kwamen hugenoten naar Nederland?

Waar vluchten de Hugenoten heen?

Het Engelse woord voor vluchteling, refugee, is echter het gevolg van één Europese massa-migratie: de vlucht van de Hugenoten uit Frankrijk. Vanaf de jaren 1680 verspreidden tussen de 200.000 en 600.000 Fransen zich over Europa en verder.

Waarom kwamen buitenlanders naar Amsterdam in de Gouden eeuw?

In de 16de en 17de eeuw trok Nederland veel migranten aan. Zij kwamen af op de economische voorspoed en de tolerante houding tegenover verschillende godsdiensten.

Waar vluchten de hugenoten heen?

Waarom vluchtte de Hugenoten?

Toen Lodewijk XIV het Edict terugtrok en de vervolging bruter werd, vluchtten honderdduizenden Hugenoten naar naburige protestantse landen. Niemand mocht nog protestant zijn. “Alle parochieboeken uit de buurt van Orléans zijn online gezet, daarin kon je zien wie zijn geloof had afgezworen.

Related Posts