Wat te doen met een lijfrente?

Wat te doen met een lijfrente?

Wilt u het vrijkomende bedrag gebruiken als aanvulling op uw inkomen? Dan kunt u een direct ingaande lijfrente bij een verzekeraar of bij een bank afsluiten. Het hele bedrag wordt dan overgemaakt naar de bank of verzekeraar van uw keuze en die betaalt u per maand een uitkering. Deze uitkering wordt belast als inkomen.

Hoeveel belasting betaal je over je lijfrente?

Zodra je lijfrente-uitkeringen ontvangt, betaal je er inkomstenbelasting over. Laat je de uitkeringen starten voordat je je AOW ontvangt, dan betaal je het normale tarief met een maximum van 52 procent. Gebruik je ze pas nadat je de AOW-uitkering hebt bereikt, dan val je in het lage belastingtarief.

Wat gebeurt er met het resterende kapitaal als u komt te overlijden?

Bij een verzekering kan een deel van het lijfrentekapitaal of zelfs het gehele kapitaal bij overlijden in de zak van de verzekeraar verdwijnen. Bij banksparen wordt het saldo dat op de bankspaarrekening staat altijd uitgekeerd aan de erfgenamen. Wie dat ook zijn.

Wat is het voordeel van banksparen?

Voordelen van banksparen: U behaalt een hoger rendement op banksparen. Banksparen is fiscaal voordelig. U spaart veilig, omdat het banksparen op een geblokkeerde rekening bij een bank valt onder het garantiestelsel van de Nederlandsche Bank dat tot € 100.000 garandeert bij een faillissement van de bank.

Waarom kiezen voor lijfrente?

Met een lijfrente zorgt u op een fiscaal voordelige manier voor extra inkomen. Dit krijgt u periodiek uitbetaald vanaf een bepaald moment. Bijvoorbeeld als u AOW krijgt of met pensioen gaat. U kunt hiervoor een lijfrenteverzekering afsluiten of sparen met een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht.

Welke lijfrente?

Een lijfrente is een levensverzekering die een periodieke uitkering (in vaktaal: een rente) uitkeert als u op een vooraf bepaalde datum in leven bent of als u voor een bepaalde datum komt te overlijden.

Wat is oud regime lijfrente?

De Belastingdienst hanteert de term ‘oud regime’: Als u een koopsompolis (eenmalige storting) heeft afgesloten vóór 1 januari 1992, of. Als de ingangsdatum van de verzekering vóór 16 oktober 1990 ligt én u periodiek premies heeft betaald tot uiterlijk 31 december 2000.

Wat is een afkoopsom lijfrente?

Je lijfrenteverzekering afkopen. Met een lijfrenteverzekering bouw je kapitaal op. Dit kapitaal kun je in de toekomst als periodieke aanvulling op je inkomen gebruiken. Het voortijdig stopzetten van je product noemen we afkopen.

Wat gebeurt er met de lijfrente uitkering als u overlijdt voordat Aegon lijfrente uitkeren is afgelopen?

Om uw saldo te bepalen, tellen we alle bedragen van uw Aegon Lijfrente Sparen, Aegon Lijfrente Profiel Beleggen en Aegon Lijfrente Beleggen bij elkaar op (als u deze heeft). Uw nabestaanden betalen over de uitkering wel inkomstenbelasting, maar geen revisierente.

Wat gebeurt er met het saldo van uw aanvullend PensioenSparen als u komt te overlijden?

Erfbelasting Als u in Nederland woont en overlijdt, dan moet de erfgenaam erfbelasting betalen over de erfenis. Sommige onderdelen van een erfenis zijn vrijgesteld van erfbelasting. Het saldo van Aanvullend PensioenSparen en/of Aanvullende PensioenUitkering is vrijgesteld.

Related Posts