Wat verbindt de wervels?

Wat verbindt de wervels?

De tussenwervelschijf is opgebouwd uit een kern met daaromheen bindweefsel. Dit bindweefsel is de band die de wervels met elkaar verbindt. De bindweefselring die om de kern van de tussenwervelschijf heen zit, verbindt niet alleen de boven elkaar staande wervels met elkaar, maar houdt ook de kern bij elkaar.

Wat is het wervellichaam?

Algemene structuur van de wervels. Ze bestaan uit een wervellichaam (corpus vertebrae), dit is het ventrale, voorste deel van de wervel. Het bestaat uit een massief, cilindervormig stuk bot, wat zorgt voor de stevigheid van de wervelkolom en het draagt het lichaamsgewicht.

Waardoor vangt je wervelkolom schokken op?

De elastische tussenwervelschijven bevinden zich tussen elke wervel en voorkomen dat de wervels elkaar raken en vangen schokken op voor de wervelkolom. De wervelkolom is verdeeld in 4 delen, elk deel heeft een eigen naam en elke wervel een eigen nummer.

Je ruggenwervels zijn botten, die dus aan elkaar verbonden zijn met banden. Maar wat zijn nu die banden die tussen de wervels zitten? De tussenwervelschijf is opgebouwd uit een kern met daaromheen bindweefsel. Dit bindweefsel is de band die de wervels met elkaar verbindt.

Wat zijn de eerste zeven wervels?

De wervels verschillen al naar hun plaats en functie enigszins van de beschreven grondvorm. De eerste zeven wervels, de zgn. halswervels, zijn gekenmerkt door een klein wervellichaam, een doorboord dwarsuitsteeksel en een gespleten doornuitsteeksel. Zij zijn tamelijk beweeglijk met elkaar verbonden.

Wat is een wervelkolom?

Anatomie van de wervelkolom De wervelkolom is opgebouwd uit afzonderlijke wervels. Zo zijn er van boven naar onder zeven halswervels, twaalf thoracale wervels en vijf lendenwervels. Onder de onderste lendenwervel bevindt zich het heiligbeen, waarvan het staartbeen het laagste gedeelte is.

Hoe wordt de wervelkolom verdeeld?

De wervelkolom wordt in vier niveaus verdeeld: cervicaal (hals), thoracaal (borst), lumbaal (laag in de rug), en sacraal (heiligbeen). Elke zone wordt aangeduid met een letter (C, T, L of S). De wervels binnen elk gebied van de wervelkolom worden van bovenaf genummerd. De bovenste wervel op cervicaal niveau heet C1, de tweede C2, de

Wat zijn de uitsteeksels op de wervelboog?

Op de wervelboog zijn verschillende uitsteeksels geplaatst: het doorn uitsteeksel en de dwarsuitsteeksels, beide voor de aanhechting van spieren en de gewrichtsuitsteeksels die met de onder en bovengelegen wervels een gewricht vormen. Het samenstel van de wervels de wervelkolom ook wel aangeduid met de niet-medische term ruggegraat,

Related Posts