Wat wordt bedoeld met continuiteit?

Wat wordt bedoeld met continuïteit?

Het doorlopend verband, doorlopend proces. De continuïteit van een arbeidsorganisatie, een arbeidsproces enzovoort laten bestaan; de voortgang van het proces waarborgen.

Wat betekent Continuïteitsveronderstelling?

Wat wordt verstaan onder de ‘continuïteitsveronderstelling’? Onder de continuïteitsveronderstelling wordt er vanuit gegaan dat een onderneming haar bedrijfsactiviteiten in de voorzienbare toekomst voortzet. Financiële overzichten worden in deze situatie opgesteld op basis van continuïteit.

Wat is het verschil tussen verandering en continuïteit?

Het denken over verandering en continuïteit is een diffuus proces. Schijnbaar grote veranderingen op korte termijn kunnen bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van een continue ontwikkeling op lange termijn. Verandering kan ook minder causaal en lineair zijn dan leerlingen vaak veronderstellen.

Lees ook:   Hoe groot is de kans op een zwangerschap na een bevalling?

Wat is continuïteit en discontinuïteit?

Continuïteit en discontinuïteit zijn belangrijke begrippen doorheen de geschiedenis. Bij continuïteit heeft men een constante beweging of vordering. Bij discontinuïteit is er een breuk ipv een constante.

Wat zijn gebeurtenissen na balansdatum?

Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum. Van belang is of deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden voor of na de datum van opmaken van de jaarrekening en voor of na het vaststellen van de jaarrekening. Deze gebeurtenissen worden verwerkt in de jaarrekening.

Wat is een Continuiteitsrisico?

Def.: de waarschijnlijkheid dat, uitgaande van een foutvrije ontvanger, een gebruiker in staat is zijn positie met een specifieke nauwkeurigheid te bepalen en daarbij de …

[Lat.], v., 1. ononderbroken samenhang, doorlopend verband, opeenvolging; 2. onafgebroken duur, voortduring, voortzetting, m.n. van een produktieproces.

Wat is een voorbeeld van continuïteit?

hetzelfde blijven van zaken (zoals kleren die hetzelfde zijn, een manier van handelen) doorheen de geschiedenis. Het tegengestelde van continuïteit is discontinuïteit.

Lees ook:   Wie heeft het wetboek geschreven?

Wat betekent continuïteit waarborgen?

De continuïteit van een arbeidsorganisatie, een arbeidsproces enzovoort laten bestaan; de voortgang van het proces waarborgen. Wordt continuïteit in het algemeen en met name voor wat betreft de werkgelegenheid een groot goed geacht, toch behoeft discontinuïteit niet in alle gevallen negatief te worden beoordeeld.

Wat is continuïteit wikikids?

Als er iets niet of nauwelijks verandert noem je het Continuïteit.

Hoe schrijf ik continuïteit?

continuïteiten (meerv.) Voorbeelden: `continuïteit van beleid`, `Personeelsgebrek bedreigt de continuïteit van de zorgverlening.

Kunnen waarborgen?

Waarborgen is het garanderen en veiligstellen van bepaalde voorwaarden. Wanneer iets door iemand wordt gewaarborgd, kunnen eventuele betrokken partijen er vanuit gaan dat zij verzekerd zijn van hetgeen dat gewaarborgd wordt. Het begrip waarborgen wordt vaak gebruikt in de goederen- en dienstensector.

Hoe kun je de continuïteit van de onderneming toch waarborgen?

Je moet als bestuursorgaan van de vennootschap samenkomen en nagaan welke maatregelen je kan nemen om de continuïteit van je onderneming toch te waarborgen, ondanks de precaire situatie. Je zal dus maatregelen moeten nemen die de continuïteit van je onderneming alsnog verzekeren.

Lees ook:   Can you play Zoo Tycoon on computer?

Wat is continuïteit bedrijfseconomie?

De continuïteit, oftewel het voortbestaan van het bedrijf, van een eenmanszaak is vrij onzeker. De zaak is zo afhankelijk van de eigenaar, dat het bedrijf vaak stopt als de eigenaar stopt. Soms is er een opvolger in de familie, of kan de eigenaar de zaak verkopen.

Wat is de continuïteit van het bedrijf?

Hoe meet je continuïteit?

Om de continuïteitstest te voltooien, plaats je je je meetpennen beide aan een uiteinde van het circuit of van het onderdeel dat je door wilt meten. Het maakt niet uit welke meetpen je waar plaatst, aangezien continuïteit niet afhankelijk is van een bepaalde richting.

Related Posts