Wat wordt bedoeld met zo nodige medicatie?

Wat wordt bedoeld met zo nodige medicatie?

Zo nodig medicatie. Artsen schrijven regelmatig medicijnen voor die ‘zo nodig’ gegeven mogen worden. Het gaat dan vaak om pijnstillers of slaapmedicatie. De arts moet in het zorgdossier aangeven wanneer verzorgenden deze medicijnen mogen toedienen.

Wat moet je doen voordat je een opiaat kunt toedienen?

Zorg voor een zorgvuldige opiatenregistratie, bijvoorbeeld: leg vast bij de losse opiaten op naam (niet in GDS / medicatierol) en bij de opiaten niet-op-naam (‘werkvoorraad’) wat er wanneer door wie voor welke cliënt wordt uitgehaald. Opiaten op naam kunnen ook in een GDS (medicatierol) worden verstrekt.

Wat controleer je bij medicatie toedienen?

Controleer bij losse medicatie: juiste cliënt, juiste medicijn, juiste hoeveelheid, juiste tijd, juiste vorm. Controleer bij medicatie in medicatierol: klopt het aantal tabletten, komt de tekst op het etiket van het zakje (bij GDS) overeen met de gegevens van de toedienlijst.

Wat is de Opiumwet in de zorg?

De Opiumwet verbiedt het bezit van bepaalde middelen die staan vermeld op lijst l en ll van de Opiumwet. Het vervaardigen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren ervan is ook verboden. Het gebruik van Opiumwet-middelen voor medische en wetenschappelijke doeleinden mag wel.

Lees ook:   Wat is de betekening van de dagvaarding?

Wat houdt medicatie veiligheid in?

Medicatieveiligheid is een breed begrip. Het gaat om de kwaliteit van geneesmiddelen maar ook om het juiste gebruik ervan door zorgverleners en instellingen die geneesmiddelen toepassen of voorschrijven.

Wie is verantwoordelijk voor het voorschrijven van medicatie?

De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van normen voor medicatieveiligheid bij voorschrijven ligt bij de zorgsector zelf. Zorgaanbieders, koepelorganisaties en patiëntenorganisaties moeten samen uitmaken wat verantwoorde zorg is. Dit legt de sector vervolgens vast in normen en richtlijnen.

Related Posts