Wat zegt de Bijbel over slangen?

Wat zegt de Bijbel over slangen?

De slang speelt in de Bijbel een hoofdrol in het verhaal van de zondeval (Genesis 3). In dit verhaal wordt Eva verleid om Gods gebod te overtreden door een verboden vrucht te eten, waardoor de zonde in de wereld komt. Mozes maakte een koperen slang en wie zijn blik op die koperen slang richtte, bleef in leven.

1. De slang. De slang zien veel mensen als een vervelend, eng en gevaarlijk dier. In de Bijbel lijkt dat niet minder waar te zijn, want daarin staat de slang voornamelijk voor zonde, verleiding, destructie en Satan (zoals bij het scheppingsverhaal de slang tegen Adam en Eva praatte).

Wat is een slangenkuil?

Een omgeving waar iemand gemakkelijk figuurlijk kan worden beschadigd. Vergelijkbaar: wespennest.

Welke dieren worden in de Bijbel genoemd?

Top 10 – Dieren in de Bijbel

  • #1 het schaap. Het viel te verwachten; schapen worden het meest genoemd in de Bijbel.
  • #2 het paard. Het paard komt 172 keer voor, bijna altijd als vervoersmiddel:
  • #3 de geit. De geit wordt 156 keer genoemd, vaak als offergave:
  • #4 de leeuw.
  • #5 de ezel.
  • #6 de vis.
  • #7 het lam.
  • #8 de kameel.
Lees ook:   Hoe maak je een Confrontatiematrix in Excel?

Wie is de slang in de Bijbel?

Mozes toont zijn goddelijke opdracht door op Gods gezag zijn staf te veranderen in een slang, en weer terug. (Exodus 7) Tijdens de reis van het volk Israël door de woestijn werden zij gestraft met dodelijke gifslangen. Mozes maakte een koperen slang en wie zijn blik op die koperen slang richtte, bleef in leven.

Kan een slang praten?

In het echt kennen dieren geen gesproken taal.

Waarom slang in logo apotheek?

De slang staat in de esculaap symbool voor de genezing, omdat dit dier zijn huid kan afwerpen, hetgeen staat voor herboren worden en genezing, maar ook door zijn beet de dood kan brengen.

Wat betekent de slang bij de apotheek?

De slang rond de staf heet nu bij ons de aesculaap(slang). Artsen gebruiken dit symbool om hun beroep aan te duiden. Slangen waren het symbool van vernieuwing en verjonging. Ze verwisselde elk jaar van huid.

Lees ook:   What is Star Wars galaxy of Heroes?

Waarom een slang?

De slang is onlosmakelijk verbonden met de geneeskunde. Het dier symboliseert de geneeskunst. Zo staat de slang voor genezing omdat hij zijn huid kan vervangen. Door te vervellen wordt hij volgens de klassieken herboren, zoals patiënten die zijn genezen, ook herboren zouden zijn.

Wat betekent het als je een slang ziet?

Een slang staat symbool voor véél verschillende dingen, dus schrik niet! Het kan symbool staan voor seksuele frustraties, het moeilijk vinden van een oplossing, verborgen emoties, transformatie en de behoefte aan focus in het leven. Het ligt dus niet alleen aan het onderwerp van jouw droom, maar ook aan de context.

Related Posts