Wat zijn individuele kenmerken?

Wat zijn individuele kenmerken?

Wat zijn persoonlijke eigenschappen / kwaliteiten? Kwaliteiten zijn de unieke en persoonlijke eigenschappen die bij mensen horen. Bescheidenheid is bijvoorbeeld een kwaliteit, daadkracht en zelfstandigheid zijn dat ook. Kwaliteiten en karaktereigenschappen zijn vaak verbonden met een bepaald type persoonlijkheid.

Wat wil individueel zeggen?

afzonderlijk, op zichzelf.

Is oplossingsgericht een eigenschap?

Iemand die oplossingsgericht te werk gaat, weet op een snelle manier tot een oplossing voor een probleem te komen. Organisatiesensitief wil zeggen dat je voelsprieten hebt voor hoe een organisatie feitelijk werkt. Als je een ander overtuigt, zorg je ervoor dat de ander een mening, een idee of voorstel van je overneemt.

Verwijst meestal naar karakteristieken van individuele voorwerpen, onderdelen of eenheden, meestal uitdrukkingen die worden gebruikt om het ding te beschrijven. Vaak voor de hand liggend hoewel niet kwantificeerbaar volgens een vastgestelde norm.

Lees ook:   Waarom de eerste belastingaanslag na pensionering vaak tegenvalt?

individueel – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: in-di-vi-du-eel 1. van of voor iedere persoon afzonderlijk ♢ hier krijgt elke leerling individueel les 1.

Wat zijn individuele activiteiten?

Alle activiteiten met een deskundigheidsbevorderend karakter, die niet door een opleider bij het KRT worden opgegeven, noemen we individuele activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld congressen die u in het buitenland volgt of een door u gegeven voordracht.

Wat is individueel niveau?

Op individueel niveau gaat het om het vertrouwen dat je hebt in eigen inschattingen, vaardigheden en handelingsrepertoire, en het vertrouwen dat je hebt in jezelf in de verandering. We geven er vaak de woorden zelfvertrouwen, autonome kracht of persoonlijke leiderschap aan.

Hoe schrijf je individuele?

Wat zijn herkenningspunten?

iets waaraan je iets of iemand kunt herkennen Voorbeelden: `Hij heeft duidelijk kenmerken van zijn vader: zwart haar en een grote neus.

Wat zijn hoofdkenmerken?

Kenmerken zijn de aspecten waaraan personen of objecten te herkennen zijn. Kenmerken kunnen zowel tastbaar als ontastbaar zijn. Een kenmerk van een persoon is bijvoorbeeld een grote neus of een humoristisch karakter. Een kenmerk hoeft dus niet persé een unieke eigenschap te zijn.

Lees ook:   Who kills Captain America in Civil War?

Wat is collegiaal zijn?

collegiaal – Bijvoeglijk naamwoord 1. zoals gepast en gebruikelijk is onder goede collega’s en gelijken ♢ Tot voor kort had VolkerWessels geen bestuursvoorzitter, maar een ‘collegiaal bestuur’ zonder leider.

Wat is het tegenovergestelde van individueel?

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): persoonlijk ≠ collectief, gemeenschappelijk, onpersoonlijk.

Wat is de betekenis van kenmerk?

Wat is een kenmerk?

kenmerkend – Bijvoeglijk naamwoord 1. een hoedanigheid vormend die iets identificeert ♢ Kenmerkend voor hem is zijn grote integriteit. kenmerkend – Werkwoord 1. onvoltooid deelwoord vankenmerken Woordherkomst Onvoltooid deelwoord van kenmerken.

Wat is de betekenis van ‘individueel’?

Betekenis ‘individueel’. Je hebt gezocht op het woord: individueel. in·di·vi·du·eel (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1 iedere afzonderlijke persoon betreffend 2 persoonlijk.

Wat doet je individueel in je eentje?

individueel. iets wat je in je eentje doet, bijvoorbeeld een sport. emm – 3 maart 2018.

Wat is een individueel bijv.?

individueel bijv.naamw.Uitspraak: [ɪndividyˈwel] van of voor ieder afzonderlijk Voorbeeld: `Naast groepsreizen zijn er ook individuele rondreizen.`Synoniem: persoonlijk © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: ‘ individueel ‘ kom…

Related Posts