Wat zijn kantoorwerkzaamheden?

Wat zijn kantoorwerkzaamheden?

Een kantoor kan een geheel bedrijf omvatten, bijvoorbeeld een verzekeringskantoor, of een onderdeel zijn van een organisatie of bedrijf. Bureaus zijn in het algemeen kantoren die zich direct bezighouden met dienstverlening aan derden (klanten, cliënten, burgers). Zo zijn er reis-, uitzend- en zorgbureaus.

Wat heb je nodig op je werkplek?

Comfortabele werkplek

 • Fijne tafel of bureau met voldoende werkruimte.
 • Lekker zittende stoel.
 • Goede lichtbron.
 • Prullenbak en/of papierbak.
 • 3 tijdschriftcassettes voor je werkarchief, met ‘Doen’, ‘Lezen’ en ‘Bewaren’ er op.
 • Evt. computer, printer (incl. reserve-inktpatronen)
 • Telefoon of mobiel.

Wat betekent kantoormateriaal?

Een kantoorartikel is een verzamelbegrip voor diverse benodigdheden bij administratief werk, niet noodzakelijkerwijze maar wel vaak op een kantoor.

Wat is een bureel?

Tegenwoordig klinkt bureel nogal ouderwets en ambtelijk. Het woord is in de standaardtaal in onbruik geraakt. In de standaardtaal heet het gebouw waar de administratieve diensten van een bedrijf zijn ondergebracht een kantoor. Daarnaast zijn er ook advocatenkantoren, notariskantoren, postkantoren.

Wat is een landschapsbureau?

Een landschapskantoor of open office ruimte is ideaal om te brainstormen of om samen aan een project te werken. Als iedereen individueel moet werken, is een open office space niet bevorderlijk. “Werknemers in landschapskantoren hebben voortdurend last van achtergrondlawaai.

Wat is een ideale werkplek?

Voor medewerkers geldt dat de ideale werkplek een ervaring is als thuis en een veilig gevoel biedt. Een prettige beleving van de werkomgeving heeft een positieve invloed op het werkgeluk en het werkplezier van de medewerker.

Wat nodig voor thuiswerkplek?

Thuiswerk Checklist & Tips

 • Laptop.
 • Webcam.
 • Headset met microfoon.
 • Koptelefoon.
 • Tweede monitor.
 • Printer, scanner of multifunctional.
 • Docking station.
 • Laptopstandaard.

Related Posts