Wat zijn opleidingseisen?

Wat zijn opleidingseisen?

Er zijn ook opleidingen die aanvullende eisen mogen stellen waaraan studenten moeten voldoen. Denk hierbij aan lichamelijke eisen voor sportopleidingen. De school maakt zelf bekend of er aanvullende eisen gelden voor jouw opleiding. Dan is de school meestal verplicht om je een andere opleiding aan te bieden.

Welke vooropleiding?

Per opleiding zijn er specifieke vooropleidingseisen. Je moet dan bijvoorbeeld een bepaald profiel of mbo-domein hebben gedaan of bepaalde vakken hebben gevolgd. Daarnaast zijn er soms aanvullende toelatingseisen, bijvoorbeeld een auditie of een toelatingstoets.

Wat is een wettelijk erkend beroep?

Een gereglementeerd beroep of beschermd beroep is een beroep dat alleen mag worden uitgeoefend door iemand die daarvoor toestemming heeft gekregen van een bevoegde autoriteit.

Wat zijn toelatingseisen?

Toelatingseisen zijn de eisen die worden gesteld om aan een opleiding te mogen beginnen. Er zijn wettelijke toelatingseisen. Zo moet je bijvoorbeeld minimaal een havo- of mbo-4-diploma hebben voor het hbo en een vwo-diploma voor de universiteit.

Lees ook:   Hoe kom je in aanmerking voor een verzorgingshuis?

Wat voor beroepen zijn er in de zorg?

Top tien populairste beroepen

 • Verpleegkundige.
 • Activiteitenbegeleider.
 • Operatieassistent.
 • Kraamverzorgende.
 • Helpende gezondheidszorg.
 • Ambulancechauffeur.
 • Jeugd-jongerenwerker.
 • Groepsbegeleider.

Welke opleidingen zijn er in de zorg HBO?

Gezondheidszorg

 • Hbo-opleiding Verpleegkunde.
 • Mbo-4-opleiding Verpleegkunde.
 • Hbo-opleiding Voeding en diëtetiek.
 • Hbo-opleiding Fysiotherapie.
 • Hbo-opleiding Verloskunde.
 • Hbo-opleiding Ergotherapie.
 • Hbo-opleiding Logopedie.
 • Hbo-opleiding Mondzorgkunde.

Welke vooropleiding nodig voor mbo?

Je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg. Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (niveau 2) of vakopleiding (niveau 3). Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Welke vooropleiding vereist is voor een bepaalde vervolgopleiding?

Om van de middelbare school direct naar het HBO te gaan, moet je ten minste een HAVO-diploma hebben. Een VWO-diploma mag natuurlijk ook. Om van de middelbare school naar de universiteit te gaan, word je alleen toegelaten met een VWO-diploma.

Related Posts