Welke onderwerpen worden behandeld in het Europees Parlement?

Welke onderwerpen worden behandeld in het Europees Parlement?

Wat doet het Parlement?

  • Keurt EU-wetgeving goed, samen met de Raad van de EU, op basis van voorstellen van de Europese Commissie.
  • Beslist over internationale overeenkomsten.
  • Beslist over de toetreding van nieuwe lidstaten.
  • Herziet het werkprogramma van de Commissie en verzoekt de Commissie met wetsvoorstellen te komen.

Hoe vaak komt de raad bijeen?

Bijeenkomsten van de Europese Raad. De Europese Raad komt minimaal 2 keer per halfjaar bijeen. Deze bijeenkomsten, ook “toppen” genoemd, vinden plaats in het Europagebouw in Brussel.

Welke fracties zitten er in het EP?

Fracties in het Europees Parlement

Fractie Aangesloten partijen Aantal leden
Europese Volkspartij en Europese Democraten Europese Volkspartij; Europese Democraten 156 / 201
Europese Liberale en Democratische Partij Europese Liberale en Democratische Partij 44 / 42
Europees Unitair Links Europees Links 28 / 34
Forza Europa 27 / –

Wat zijn de taken van de Raad van de Europese Unie?

De Raad oefent samen met het Europees Parlement de wetgevings- en begrotingstaak uit. Dit houdt in dat de Raad zijn goedkeuring moet geven aan elk wetsvoorstel van de Europese Commissie en aan elke voorgestelde EU-begroting. Nationale regeringen kunnen dus via de Raad invloed uitoefenen in de EU.

Wat is de Raad van Ministers wikikids?

De Raad van de Europese Unie is een instelling van de Europese Unie, bestaande uit alle ministers van buitenlandse zaken van de EU-lidstaten. Samen met het Europees Parlement is de raadverantwoordelijk voor het maken van wetten en de begroting.

Hoe vaak komt de Europese Raad minimaal bijeen?

Bijeenkomsten. De Europese Raad komt minstens twee keer per zes maanden in een formele zitting bijeen. Indien nodig kan de voorzitter van de Europese Raad een buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad bijeenroepen (artikel 15, lid 3, EU-Verdrag).

Waar zit de Raad van ministers?

De Raad van de Europese Unie vergadert in Brussel, behalve in april, juni en oktober. In deze maanden worden de vergaderingen in Luxemburg gehouden. De Raad bestaat uit één vertegenwoordiger per lidstaat op ministerieel niveau, die gemachtigd is om namens zijn regering bindende afspraken te maken.

Related Posts