Wie heeft de Statenvertaling gemaakt?

Wie heeft de Statenvertaling gemaakt?

Voor het Nieuwe Testament en de apocriefe boeken werden Jakobus Rolandus, Hermannus Faukelius en Petrus Cornelisz aangewezen als vertalers. Herman Faukelius en Petrus Cornelisz overleden voordat ze aan de vertaling konden beginnen. Daarom werden hun taken overgenomen door Festus Hommius en Antonius Walaeus.

Wat betekent de naam Statenvertaling?

Nieuwe vertaling In 1618 besluit een belangrijke kerkelijke vergadering, de Synode van Dordrecht, tot het maken van een nieuwe Bijbelvertaling. De vertaling moest gefinancierd worden door de Staten-Generaal, vandaar de gangbare naam Statenvertaling.

Wat zijn de eerste 2 vertalingen van de bijbel?

De geschriften die in het Nieuwe Testament zijn terechtgekomen, zijn geschreven in het Koinè (Grieks). Reeds in de tweede eeuw werden delen van de Bijbel in andere talen vertaald, te beginnen in het Latijn (de Vetus Latina) en het Syrisch, een dialect van het Aramees.

Waarom werd de Bijbel vertaald?

Het christendom was missionair en men vond het daarom belangrijk dat mensen de Bijbel konden lezen en horen in hun eigen taal. In het nabije oosten van de late oudheid ging een Bijbelvertaling in een bepaalde taal vaak samen op met natievorming (bijvoorbeeld Armeens en Georgisch).

Wat is de waarde van een Statenbijbel?

“Een Statenbijbel is gemiddeld tussen de 1000 en 3000 euro waard. Die waarde zit hem vooral in de gravures. Als de bijbel teruggevonden wordt, zien we dat die gravures eruit gehaald zijn. Maar er zijn ook wel bijzondere exemplaren van de Statenbijbel die 35.000 euro waard zijn, met bijvoorbeeld kaarten van Blau.”

Wie heeft de bijbel vertaald in het Nederlands?

De protestantse kerkhervormers en hun volgelingen gingen ertoe over vertalingen te maken vanuit het Hebreeuws en het Grieks naar de volkstalen; het Duits (Lutherbijbel); Nederlands (Statenvertaling), Engels (King Jamesvertaling of Authorized Version). Tot die tijd waren bijbels in het Westen vertalingen van de Vulgaat.

Related Posts