Wie heeft recht op kwijtschelding?

Wie heeft recht op kwijtschelding?

U kunt alleen kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen die geen relatie hebben met uw onderneming of het beroep dat u uitoefent. Kwijtschelding is mogelijk als: u een inkomen op of onder het bijstandsniveau heeft; u onvoldoende eigen vermogen heeft.

Hoeveel inkomen voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen?

Inkomensgrenzen voor kwijtschelding

BIJSTANDSNORMEN per 1 juli 2021 (jonger dan AOW-leeftijd)
Leefsituatie: personen jonger dan de AOW-leeftijd Hoogte inkomen (kwijtscheldingsnorm)
Echtpaar € 1.541,- (netto per maand)
Eenoudergezin € 1.078,70 (netto per maand)
Alleenstaande € 1.078,70 (netto per maand)

Hoeveel geld mag er op de rekening staan voor kwijtschelding?

In bijstand hogere spaargeldnorm. Wie een bijstandsuitkering heeft mag ook niet veel spaargeld hebben, maar wel aanzienlijk meer dan die krap 1000 euro. Tot ongeveer 6000 euro spaargeld komt je recht op uitkering niet in gevaar.

Wat is de grens voor kwijtschelding?

Inkomensgrenzen voor kwijtschelding

BIJSTANDSNORMEN per 1 januari 2022 (jonger dan AOW-leeftijd)
Echtpaar: beiden zijn even oud of ouder dan de AOW-leeftijd € 1.771,44 (netto per maand)
Alleenstaande/Eenoudergezin € 1.297,60 (netto per maand)

Hoeveel spaargeld mag je hebben voor kwijtschelding RBG?

Met een zeer laag inkomen kun je kwijtschelding krijgen. Dan hoef je de heffingen niet te betalen. Maar dat kan alleen als je nauwelijks spaargeld hebt. Krap 1000 euro.

Waar kun je allemaal kwijtschelding voor aanvragen?

Waar kan ik kwijtschelding aanvragen?

  • Kwijtschelding rijksbelastingen, zoals inkomstenbelasting (Belastingdienst.nl).
  • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, zoals onroerende zaakbelasting (OZB) en afvalstoffenheffing (Rijksoverheid.nl).

Hoe duur mag je auto zijn voor kwijtschelding?

U mag een auto hebben. Alleen als uw auto meer waard is dan € 2.269,00 heeft u geen recht op kwijtschelding. Als uw auto wel meer waard is dan € 2.269,00 dan telt deze niet mee als u die specifieke auto absoluut niet kunt missen door: ziekte, invaliditeit of uw beroep.

Related Posts