Wie kan wetsvoorstellen indienen in het Congres?

Wie kan wetsvoorstellen indienen in het Congres?

Volksvertegenwoordigers en senatoren kunnen wetsvoorstellen indienen. Voor senatoren is dit recht beperkt tot aangelegenheden die verplicht aan de Senaat moeten worden voorgelegd.

Kan een minister een wetsvoorstel wijzigen?

De Eerste Kamer mag het wetsvoorstel niet wijzigen. Eerste Kamerleden hebben namelijk geen recht van amendement (wijziging). Heeft de Eerste Kamer toch bezwaar tegen een onderdeel uit het wetsvoorstel? Dan kan de minister toezeggen een wijziging door te voeren.

Hoe kan een wet gewijzigd worden?

Als de regering en de Tweede Kamer (of de Eerste en de Tweede Kamer samen) met elkaar vergaderen over een voorstel voor een nieuwe wet, dan mogen ze deze wet veranderen. Dit kan natuurlijk alleen als de kamer of beide kamers de wet nog niet hebben aangenomen. In het staatsrecht heet dit het recht van amendement.

Lees ook:   Hoeveel zonuren heeft?

Hoe werkt een amendement?

Amendementen worden door de indiener(s) van een beknopte toelichting voorzien. De eerste ondertekenaar van het amendement mag het wijzigen of het amendement intrekken. Het is mogelijk om een voorstel tot wijziging van een amendement (een zogenaamd subamendement) in te dienen.

Wat is een uitvoeringsbesluit?

Uitvoeringsbesluiten zijn direct toepasbaar en hoeven niet omgezet te worden in nationale wetgeving. Een uitvoeringsbesluit mag niet meer bevatten dan regels om ervoor te zorgen dat een stuk wetgeving ‘volgens eenvormige voorwaarden’ wordt uitgevoerd. Uitvoeringsbesluiten betreffen in de regel heel concrete zaken.

Waar kan ik wetsvoorstellen vinden?

Waar vind ik de stand van zaken van een wetsvoorstel?

  • In de wetgevingskalender kunt u in de rubriek ‘Wetgeving in wording’ zien welke nieuwe wetten eraan komen.
  • Wetsvoorstellen die bij de Tweede Kamer in behandeling zijn, vindt u op de website van de Tweede Kamer.

Wat is een motie en amendement?

Een motie kan ook een verzoek of een opdracht aan bijvoorbeeld het presidium of de rekenkamer zijn. De motie wordt aan het einde van de raadsagenda behandeld. Een AMENDEMENT is een voorstel tot wijziging van de tekst van een voorstel zoals het door het college aan de raad wordt voorgelegd of van een initiatiefvoorstel.

Related Posts