Wie stelt huurcontract op?

Wie stelt huurcontract op?

Huur – Huurovereenkomst Waar het bij huur om gaat, is dat de verhuurder, zich verbindt om de huurder (een gedeelte van) een zaak in gebruik te geven. Daarvoor verwacht de verhuurder dan wel een tegenprestatie: de huurprijs.

Waar moet je op letten als je een huurcontract tekent?

Belangrijkste punten in een huurcontract

 1. uw naam;
 2. naam van de verhuurder;
 3. de huur, all-in of verdeeld in kale huur en servicekosten;
 4. de borg, hoe hoog die is;
 5. het adres;
 6. een omschrijving van de huurwoning (aantal kamers, badkamer, tuin);
 7. begindatum huurcontract;
 8. het tijdstip en de manier waarop u betaalt;

Waar kan ik mijn huurcontract opvragen?

Via MyMinFin kan een huurder nagaan of het contract geregistreerd is. (Meld u aan met uw e-ID of via Itsme. Klik op ‘Mijn huurcontracten raadplegen’ in de rubriek ‘Mijn woning en mijn onroerende goederen’). En ook bij het registratiekantoor (tegenwoordig ook ‘dienst rechtszekerheid’ gedoopt) kan hij dit navragen.

Lees ook:   Waar komt het woord Scrabble vandaan?

Wat heb je nodig voor een huurcontract?

En die van uw partner of meeverhuizende huisgenoten, als zij een uitkering hebben. U hoeft geen uitkeringsgegevens van uw meeverhuizende kinderen mee te nemen. Uw jaaropgave van het afgelopen jaar.

De opstelling van een huurcontract vereist echter niet de tussenkomst van een in vastgoed gespecialiseerde advocaat of van een notaris (De notaris is echter wel verplicht voor de huurcontracten van meer dan 9 jaar en deze voor het leven).

Wie moet een huurcontract ondertekenen?

Ben je getrouwd of woon je wettelijk samen, dan volstaat het dat één van beide partners de huurovereenkomst ondertekent. De partner die niet tekent, wordt automatisch medehuurder. Elke partner kan voor 100 procent van de huurprijs worden aangesproken.

Kan je zelf een huurcontract opstellen?

Je kunt zelf een huurcontract opstellen. Of je besteedt het opstellen van een contract uit. Hieronder vind je 5 aandachtspunten. Het uitbesteden geeft je juridische zekerheid.

Is huur overdraagbaar?

Lees ook:   Hoeveel mensen in Nederland gebruiken Instagram?

Kun je als zittende huurder je huurovereenkomst zomaar overdragen aan een opvolgende huurder? Uitgangspunt in het Nederlandse contractenrecht is dat een overeenkomst slechts de partijen bindt die deze overeenkomst zijn aangegaan.

Welke gegevens zijn nodig voor een huurcontract?

Welke documenten moet ik aanleveren als ik een woning wil huren?

 • Kopie paspoort.
 • Recent ingevulde werkgeversverklaring of.
 • Arbeidsovereenkomst.
 • 3 meest recente salarisstrookjes.
 • Afschrift bankrekening waar salaris op gestort wordt.
 • Uittreksel bevolkingsregister.
 • Huurvoorstel formulier Van Huis Uit Makelaars.

Wat kost een huurcontract opstellen?

Nee, een huurcontract opstellen is helaas niet gratis. Bij veel aanbieders is dit helaas erg duur en Huurklik vindt dat dit goedkoper moet en kan. Daarom is het bij Huurklik dan ook mogelijk om een huurcontract op te laten stellen voor €25! De huurcontracten kunnen volledig naar wens worden gemaakt.

Is een schriftelijke huurovereenkomst verplicht?

Sluit je een huurovereenkomst met betrekking tot een hoofdverblijfplaats af, dan ben je sinds 2007 wettelijk verplicht om een schriftelijke overeenkomst af te sluiten.

Related Posts