Heb je een proeftijd?

Heb je een proeftijd?

Als u een arbeidsovereenkomst heeft: voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of korter, dan is er geen proeftijd toegestaan. voor bepaalde tijd met een duur langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar, dan mag de proeftijd maximaal één maand bedragen.

Is proeftijd wettelijk verplicht?

Het afspreken van een proeftijd is niet verplicht. Tijdens de proeftijd mogen u en uw werknemer op elk moment opzeggen. Wilt u een proeftijd afspreken, dan moet u dat schriftelijk doen. Dat betekent dat de proeftijd in de arbeidsovereenkomst of in de cao moet staan.

Hoe lang is de wettelijke proeftijd?

De proeftijd kan maximaal 2 maanden duren bij: een vast dienstverband; een tijdelijk arbeidscontract voor 2 jaar of langer.

Hoe lang opzegtermijn bij half jaar contract?

Dan moet u rekening houden met een opzegtermijn. Die is meestal 1 maand. Maar in uw contract of cao kan ook een andere termijn zijn afgesproken.

Heeft elk contract een proeftijd?

Geen proeftijd in het contract Een proeftijd hoeft niet per se in je arbeidsovereenkomst te staan. Als de proeftijd in je cao staat dan geldt hij ook. Als er niets over een proeftijd in je contract of cao staat, dan heb je ook geen proeftijd.

Heb je bij elke baan een proeftijd?

De wet verbiedt het aangaan van een nieuwe proeftijd als een werkgever en werknemer, die al eerder een arbeidsovereenkomst hebben gesloten, een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan.

Hoeveel proeftijd bij 3 maanden contract?

Wettelijke proeftijd maximaal 1 maand als uw contract langer dan 6 maanden duurt. maximaal 2 maanden als uw contract 2 jaar of langer is. maximaal 2 maanden als u een vast contract krijgt. maximaal 1 maand als u geen duidelijke einddatum afspreekt.

Wettelijke proeftijd niet geldig als uw contract 6 maanden of korter is. maximaal 1 maand als uw contract langer dan 6 maanden duurt. maximaal 2 maanden als uw contract 2 jaar of langer is. maximaal 2 maanden als u een vast contract krijgt.

Related Posts