Hoe bereken je de verwachte waarde?

Hoe bereken je de verwachte waarde?

In het algemeen werkt het vinden van de verwachtingswaarde zo:

  1. Stel de kansverdeling van de variabele (X) op.
  2. Vermenigvuldig elke waarde van X met de kans op die waarde.
  3. Tel alle uitkomsten bij elkaar op. Dit is E(X).

Hoe groter de standaardafwijking hoe?

Een kleine standaardafwijking betekent dat er weinig verschillen zijn tussen de scores van individuele leerlingen, terwijl een grote standaardafwijking betekent dat er grote verschillen zijn tussen de scores van individuele leerlingen en je dus voorzichtig dient te zijn bij de interpretatie.

Wat is een discrete stochast?

Bij elk van die waarden hoort een kans dat die waarde optreedt. Een toevalsvariabele noem je ook wel een stochast. Als het aantal mogelijke waarden dat de stochast kan aannemen eindig is of oneindig veel “losse” waarden betreft (zoals bijvoorbeeld 0,1,2,… ), spreek je van een discrete stochast.

In het algemeen werkt het vinden van de verwachtingswaarde zo: Stel de kansverdeling van de variabele (X) op. Vermenigvuldig elke waarde van X met de kans op die waarde. Tel alle uitkomsten bij elkaar op.

Wat is een zuivere Kansfunctie?

Zo wordt bij een worp met een zuivere dobbelsteen de kansverdeling van het geworpen ogenaantal wel beschreven als gelijk aan 1/6 voor elke uitkomst. Strikt genomen is dit echter de kansfunctie, waarmee overigens de kansverdeling wel vastgelegd wordt.

Waarom binomiale verdeling?

In het geval van n waarnemingen, alle onafhankelijk, elk resulterend in succes of mislukking, en elk met eenzelfde kans p op succes, spreekt men van een binomiale kansverdeling.

Wat betekent verwachtingswaarde?

In de kansrekening is de verwachting (of verwachtingswaarde) van een stochastische variabele de waarde die deze stochastische variabele ‘gemiddeld genomen’ zal aannemen. Dit gemiddelde is het gewogen gemiddelde van alle mogelijke uitkomsten met als gewichtsfactor de kans dat een bepaalde waarde zich voordoet.

Hoe weet je of iets Binomiaal verdeeld is?

Het kenmerk van de binomiale verdeling is dat er sprake is van slechts 2 mogelijkheden, meestal ‘succes’ en ‘mislukking’ genoemd. Bovendien kan er slechts geheeltallig worden gewerkt, want je kunt uiteraard niet vragen naar bijv. 4,3 successen.

Wat is het verschil tussen normale en binomiale verdeling?

Als het gaat om een normale verdeling, zou dat eigenlijk altijd moeten worden vermeld. De waarnemingen zijn in principe continu meetbaar, zoals lengte, gewicht enz. Bij een binomiale verdeling tel je hoe vaak het antwoord op een vraag ja of nee is. De kans op ja is p en de kans op nee is 1-p.

Related Posts