Hoe bewerk ik een tabel in Word?

Hoe bewerk ik een tabel in Word?

Klik in de tabel die u wilt opmaken. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellen op de tab Ontwerpen. Plaats de aanwijzer in de groep Stijlen voor tabellen op de afzonderlijke stijlen voor tabellen totdat u de gewenste stijl hebt gevonden. Klik op de stijl om deze op de tabel toe te passen.

Hoe vergroot je een tabel?

Het formaat van een tabel wijzigen

 1. Klik op de tabel die u het 1000- of 1000-1000-2010-20.
 2. Wijs op de rand van de tabel een formaatgreep aan en wanneer de aanwijzer een. , klikt u en sleept u de greep om de tabel groter of kleiner te maken.

Hoe maak je een tabel in een tabel?

Tabel maken

 1. Open een Word-document.
 2. Klik op de plek waar u een tabel wilt invoegen.
 3. Klik op het tabblad Invoegen.
 4. Klik op Tabel > Tabel invoegen.
 5. Vul onder Tabelgrootte’ het aantal kolommen en rijen in.
 6. Onder ‘Werking van AutoAanpassen’ staan opties om de grootte van de tabel te bepalen.
 7. Klik op OK.

Hoe maak je kolommen even groot in Word?

Meerdere kolommen of rijen even groot maken

 1. Selecteer de kolommen of rijen die u even groot wilt maken. U kunt op Ctrl drukken terwijl u selecteert om verschillende secties te kiezen die niet naast elkaar staan.
 2. Klik op het tabblad Indeling in de groep Celgrootte op Kolommen. of Rijen .

Hoe zet ik een tabel vast in Word?

Je kunt een tabel vergrendelen, zodat deze niet kan worden gewijzigd, verplaatst of verwijderd.

 1. Een tabel vergrendelen: Tik op de tabel en tik achtereenvolgens op. , ‘Orden’ en ‘Vergrendel’.
 2. Een tabel ontgrendelen: Tik op de tabel en tik op ‘Ontgrendel’.

Hoe pas je de grootte van rij of kolom aan zodat de inhoud past?

Als u een kolom wilt aanpassen, selecteert u deze en selecteert u Indeling > AutoAanpassen > Inhoud AutoAanpassen. Als u een tabel wilt aanpassen, selecteert u deze en selecteert u Indeling > AutoAanpassen > Inhoud AutoAanpassen.

Hoe tekst in 2 kolommen word?

U kunt uw document indelen in kolommen, zoals in een krant, door kolommen toe te voegen: klik op het tabblad Pagina-indeling op Kolommen en klik vervolgens op de gewenste indeling. Als u alleen kolommen op een deel van uw document wilt toepassen, selecteert u met uw cursor de tekst die u wilt opmaken.

Hoe haal je een tabel weg in Word?

Klik op de cursor in de tabel, zodat de greep voor het verplaatsen van de tabel wordt weergegeven buiten de linkerbovenhoek, klik op de tabelgreep verplaatsen en druk op de Backspace-toets.

Hoe kolombreedte aanpassen in Excel?

Een specifieke breedte voor een kolom instellen

 1. Selecteer de kolom of kolommen die u wilt wijzigen.
 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Cellen op Opmaak.
 3. Klik onder Celgrootte op Kolombreedte.
 4. Typ de gewenste waarde in het vak Kolombreedte.
 5. Klik op OK.

Hoe pas ik kolombreedte aan in Excel?

Breedte van kolommen wijzigen

 1. Selecteer een kolom of een reeks kolommen.
 2. Selecteer op het tabblad Start in de groep Cellen de optie Opmaak >Kolombreedte.
 3. Typ de kolombreedte en selecteer OK.

Hoe zet je een tabel in een document?

Een tabel toevoegen

 1. Open een document of dia in een presentatie op je computer.
 2. Klik op Invoegen Tabel. kies hoeveel rijen en kolommen je wilt toevoegen. Een tabel kan maximaal 20 bij 20 cellen bevatten.
 3. De tabel wordt toegevoegd aan het document.

Hoe maak je een tabel kleiner op word?

Selecteer de tabel. De contextuele tabbladen, Tabelontwerp en indeling, worden weergegeven op het lint. Klik op het tabblad indeling kunt u de aangepaste hoogte en breedte opgeven. U kunt het formaat van specifieke rijen of kolommen wijzigen door op een cel te klikken en de rij of kolom aan te passen.

Hoe zet je een tabel vast in Word?

Related Posts