Hoe diep is een rioolput?

Hoe diep is een rioolput?

Afhankelijk van de aansluiting op het gemeenteriool ligt een riool meestal niet dieper dan maximaal 120 cm.

Wat is een inspectieput?

Een rioolput wordt ook wel een inspectieput genoemd en dient ervoor om inspecties in een rioolstelsel uit te kunnen voeren. Rioolputten kunnen van verschillende materialen gemaakt worden.

Wat is een pompput?

Een pompput is een kleine put in kunststof, prefab beton of metselwerk, afgedekt met een deksel of rooster en uitgerust met een vaste dompelpomp.

Waar zijn putten voor?

In sommige van deze putten komt ons water. Maar er zijn ook putten met gas of putten waar juist water uitkomt voor de brandweer. Dit is de put van de brandweer, daar gaat gen water in , daar komt water uit! Onder de put zit een hele dikke waterleiding.

Wat doet een Controleput?

Een controleput is een put waarin visueel een stroming of een uitstoot van enige aard van vloeistof of substantie gecontroleerd kan worden. In de controleput kan een monster genomen worden van de vloeistof welke hierdoor heen stroomt.

Wat doet een pompput?

Een pompput is een put met hierin één of twee dompelpomp(en) ingebouwd welke het instromende (afval)water wegpompt naar een hoger gelegen riolering of gracht. Een pompput kan regenwater, fecaliën afvalwater, industrieël afvalwater, huishoudelijk afvalwater etc verwerken.

Hoe diep ligt mijn riolering? Gemiddeld ligt een riool op 60 centimeter onder het maaiveld, dit is echter een gemiddelde in de praktijk komt het er vaak op neer dat de diepte varieert tussen de 30 en 100 cm.

Hoe kan ik mijn riool vinden?

Vaak kunt u de ligging van de riolering vinden op de bouwtekening van uw huis. Eventueel is deze ook opvraagbaar bij de gemeente. De ligging van de rioolaansluiting op gemeentegrond is bij de gemeente opvraagbaar, omdat alleen de gemeente (of in opdracht) in de openbare ruimte mag graven.

Related Posts