Hoe herken je een bedreigde luchtweg?

Hoe herken je een bedreigde luchtweg?

Stridor moet onderscheiden worden van stertor of snurken wat een laagfrequent inspiratoir geluid is, suggestief voor farynxobstructie of een onvoldoende open luchtweg door een verkeerde houding. Reutelende of gorgelende geluiden kunnen wijzen op faryngeale secreties, vaak voorkomend bij kinderen met cerebral palsy.

Waardoor kan de luchtweg geblokkeerd worden?

Doordat de ademhaling belemmerd wordt, raakt er geen zuurstof meer in het bloed. Het vreemd voorwerp kan de luchtpijpen ook doen ontsteken, waardoor de luchtwegen zwellen (door vochtafscheiding en samentrekking) en ademhalen nog moeilijker wordt.

Welke spieren zijn Hulpademhalingsspieren?

Welke hulpademhalingsspieren zijn er? De musculus sternocleidomastoideus en de musculus scalenus zijn spieren die normaal gesproken geen rol spelen bij de ademhaling. Pas wanneer diepe ademteugen worden genomen helpen deze spieren bij het uitzetten van de borstkas. Hierdoor kan maximaal worden ingeademd.

Welke mogelijkheden heb je om een bedreigde luchtweg vrij te maken?

Je kunt op verschillende manieren de luchtweg vrijhouden:

  • Is de mond-keelholte leeg? (ALTIJD A-B-C, airway (+spinal control), Breathing, circulation). Soms ligt er een maagsonde overdwars achterin de keel.
  • Houding.
  • Jaw-thrust.
  • Inbrengen van een nasale mayo.
  • Inbrengen van een orale mayo.

Waardoor bedreigde Airway?

Inhalatie van prikkelende gassen (“lung damaging agents”, zoals chloride, ammonia, fosgeen, etc.) Intoxicaties met middelen die indirect longschade kunnen geven, zoals aluminium fosfide, cocaïne, paraquat, amiodarone, en vele andere).

Welke spieren trekken samen bij het hoesten?

Het hoesten ontstaat door een krachtig samentrekken van zowel de tussenribspieren als het middenrif en de buikspieren.

Hoe ontstaat respiratoire insufficiëntie?

Type I respiratoire insufficiëntie ontstaat vaak door een ventilatie-perfusiemismatch, shunting of een diffusiestoornis. Type II respiratoire insufficiëntie ontstaat vaak door centrale hypopneu, (neuro)musculaire aandoeningen, ernstige COPD, of hypoventilatie ten gevolge van obesitas of uitputting.

Wat zijn respiratoire problemen?

Ademhalingsfalen (respiratoire insufficiëntie of respiratoir falen) betekent dat de normale uitwisseling van zuurstof en koolzuurgas tussen het bloed en de omgeving verstoord is. Ademhalingsfalen kan plots (acuut) of langzaam ontstaan (chronisch).

Hoe houd je de ademweg vrij?

Leg het slachtoffer op zijn/haar rug en maak voorzichtig de luchtweg vrij met de hoofdkantel-kinlift methode. Plaats één hand op het voorhoofd en duw voorzichtig het hoofd naar achteren. Maak vervolgens de ademweg vrij door twee vingertoppen onder de punt van de kin te plaatsen en zo de kin omhoog te tillen.

Herkennen van afwijkingen. Een volledig geblokkeerde luchtweg kenmerkt zich door de afwezigheid van ademhaling (niet voelbaar, niet hoorbaar) en het onvermogen om te spreken of te hoesten. Er is hevige paniek bij het slachtoffer, deze zal naar de keel grijpen en rood aanlopen.

Related Posts