Hoe in Excel automatisch kleur geven bij bepaalde waarde?

Hoe in Excel automatisch kleur geven bij bepaalde waarde?

Een kleur geven bij een bepaalde waarde gaat als volgt:

  1. Ga op een cel staan.
  2. Klik Voorwaardelijke opmaak en kies Markeringsregels voor cellen.
  3. Kies bijvoorbeeld Tussen… en geef waarde op en kleur.

Wat is conditionele opmaak?

Met behulp van voorwaardelijke of conditionele opmaak in Excel of Spreadsheets kunnen we cellen automatisch laten opmaken op basis van de celinhoud. De opmaak van cellen automatisch laten wijzigen.

Hoe kleur je cellen in Excel?

Een patroon of opvuleffecten toepassen

  1. Selecteer de cel of het celbereik dat u wilt opmaken.
  2. Klik op Start > startpictogram voor dialoogvenster Celeigenschappen of druk op Control+Shift+F.
  3. Kies op het tabblad Vullen de gewenste kleur onder Achtergrondkleur.

Hoe bekijk ik visueel welke cellen invloed hebben op welke cellen?

De relaties tussen formules en cellen weergeven

  1. Klik op Bestand > Opties > Geavanceerd.
  2. Selecteer in de sectie Weergaveopties voor deze werkmap de werkmap en controleer vervolgens of Alles is gekozen in Voor objecten weergeven.
  3. Als u verwijzingscellen in een andere werkmap wilt opgeven, moet deze werkmap zijn geopend.

Hoe cel markeren als waarde bestaat in of gelijk is aan cel in een andere kolom in Excel?

2.2 Voer de formule in =NOT(ISNA(VLOOKUP(A2,$B:$B,1,FALSE))) in de Formatteer waarden waar deze formule waar is doos. (A2 is de eerste cel van de kolom die u wilt markeren, en B: B geeft een andere kolom aan die u wilt vergelijken, u kunt deze naar behoefte wijzigen.)

Wat betekent conditionele opmaak?

Met behulp van voorwaardelijke of conditionele opmaak in Excel of Spreadsheets kunnen we cellen automatisch laten opmaken op basis van de celinhoud. Denk bv. aan het rood laten weergeven van negatieve getallen. De opmaak van cellen automatisch laten wijzigen.

Is gelijk aan tekst Excel?

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie GELIJK in Microsoft Excel beschreven….Voorbeeld.

Eerste tekenreeks Tweede tekenreeks
=GELIJK(A3;B3) Hiermee wordt gecontroleerd of de tekenreeksen in de tweede rij met elkaar overeenkomen (‘W’ is een hoofdletter in A3). ONWAAR

Related Posts