Hoe inregelen ventilatie?

Hoe inregelen ventilatie?

Werkwijze voor het inregelen van ventilatiesysteem Bij het inregelen van een ventilatiesysteem zet de ventilatiedeskundige alle ramen en binnendeuren dicht en zorgt hij ervoor dat eventueel aanwezige raamroosters volledig open staan. Het ventilatiesysteem wordt dan op maximale capaciteit ingesteld.

Wat is een Inregelrapport?

In het inregelrapport geeft de installateur aan wat de werkelijk gemeten toe- en afvoerdebieten in de verschillende ruimtes zijn en aan de hand van dit rapport kan men afleiden of het ventilatiesysteem al dan niet in balans is.

Wat doet een Ventilatieverslaggever?

De ventilatieverslaggever stelt een ventilatievoorontwerp op voor u, voor de start van de werken. Dat vermeldt het gekozen ventilatiesysteem en geeft de componenten en de ruimtelijke impact ervan weer.

Het inregelen gebeurt door middel van een meettoestel dat het debiet bij iedere mechanische aanvoer- of toevoeropening kan opmeten. De roosters die zorgen voor een natuurlijke toevoer en afvoer worden hier niet opgemeten. De trechter van het meettoestel wordt over het ventiel of rooster geplaatst.

Hoe ventilatie debiet berekenen?

Om het minimaal geëiste ontwerptoevoerdebiet in droge ruimten en ontwerpafvoerdebiet in natte ruimten te bepalen, geldt in principe de algemene regel van 3,6 m³/h per m² vloeroppervlakte van de ruimte.

Hoe mechanische ventilatie inregelen?

Het inregelen van een mechanisch ventilatiesysteem dient te gebeuren met professionele apparatuur. Het is dan ook niet mogelijk dit zelf te doen wanneer u niet over de juiste apparatuur en kennis beschikt. Het inregelen van een mechanische ventilatie wordt gedaan middels debietmetingen (ook wel flow genoemd).

Wat is debiet bij ventilatie?

Bij gecontroleerde ventilatie is het debiet (hoeveelheid lucht per tijdseenheid) instelbaar.

Related Posts