Hoe is een balans opgebouwd?

Hoe is een balans opgebouwd?

Een balans heeft een linker- en een rechterkant. De linkerkant is de activa- of debetzijde. Aan deze kant staan je bezittingen, zoals bijvoorbeeld geld, goederen of debiteuren, mensen die nog geld aan jou moeten betalen. Aan de rechterkant staat de passiva-, of creditzijde.

Hoe zet je winst op de balans?

De winst zelf zal waarschijnlijk op de bank staan en komt hierdoor aan de debetzijde van je balans te staan. De debetzijde bestaat immers uit je bezittingen: de activa. De winst moet ergens in geïnvesteerd zijn of op het banksaldo staan. Zo komt de balans weer in evenwicht.

Hoe bereken je het RTV?

RTV: (bedrijfsresultaat / gemiddeld totaal geïnvesteerd vermogen) x 100% REV: (winst na aftrek van interest en belastingen / gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen) x 100% RVV: (betaalde interest / gemiddeld geïnvesteerd vreemd vermogen) x 100%

Hoe maak ik de balans op?

In de boekhouding is de balans onderdeel van de jaarrekening en een momentopname van je vermogen. De balans is in feite de stand van de bezittingen en schulden van je onderneming. De waarde van de eigendommen zijn altijd gelijk aan die van alle passiva, die samenvat hoe de activa zijn gefinancierd.

Wat is het verschil tussen balans en resultatenrekening?

Wat is het verschil tussen balans en resultatenrekening? In een boekhouding zijn de balans en de resultatenrekening aan elkaar gekoppeld. Op de balans staan je bezittingen en schulden, en in de resultatenrekening staan je kosten en opbrengsten.

Wat staat er op de balans?

Op de balans staan alle bezittingen, je eigen vermogen en de schulden van je onderneming op een bepaald moment. De linkerzijde heet ook wel de debetzijde of de activazijde. De rechterzijde heet ook wel de creditzijde of de passivazijde.

Wat is een rekeningenstelsel?

Dit rekeningenstelsel is ontworpen met het oog op de wettelijke bepalingen die, afhankelijk van de aard en de omvang van de activiteiten van een onderneming, de opening van aangepaste bijkomende rekeningen opleggen. De rekeningen die volgens het minimum geldend genormaliseerd rekeningenstelsel moeten voorkomen, werden in vette letters aangeduid.

Related Posts