Hoe kan ik oude bankafschriften opvragen?

Hoe kan ik oude bankafschriften opvragen?

Bij ‘Alles in Mijn ING Zakelijk’ klik je bij ‘Overzichten’ op ‘Afschriften en overzichten’. Vervolgens selecteer je in het ‘Afschriften en overzichten’ scherm als document ‘Afschrift Betaalrekening’. Selecteer de rekening en de periode waarover je het afschrift wilt downloaden en klik op de button ‘Opvragen’.

Zo downloadt u uw bij- en afschrijvingen:

  1. Log in in Internet Bankieren.
  2. Ga naar ‘Zelf regelen’ > ‘Overzichten downloaden’
  3. Klik op ‘Bij- en afschrijvingen downloaden’
  4. Selecteer de juiste rekening, periode en het formaat (pdf, txt, mt940, xls, of camt. 053).
  5. Klik op ‘download’
  6. Sla het bestand op.

Hoe krijg je een bank afschrift?

Je kan zelf bij je eigen bank een bankafschrift downloaden. Klik op de naam van jouw bank om te zien hoe dat werkt. Als je klant wilt worden bij Voldaan vragen wij om een recent bankafschrift. Het bankafschrift mag niet ouder zijn dan 3 maanden en het is belangrijk dat hier een begin- en eindsaldo op staat.

Wat is een afschrift van een akte?

Een afschrift is een gewaarmerkte kopie van de originele akte, waarop alleen de notaris zijn handtekening heeft gezet. Hiermee verklaart de notaris dat de tekst gelijk is aan de originele akte en dat de originele akte is getekend.

Hoe ver terug kun je bankafschriften opvragen?

Je bent als particulier niet verplicht om bankafschriften te bewaren. De Belastingdienst mag tot 5 jaar terug belasting vorderen. Daarom is het verstandig om je financiële administratie in ieder geval 5 jaar te bewaren.

Wat is afschrift bankrekening?

Een rekeningafschrift of bankuittreksel (Vlaanderen) is een lijst met gemaakte betalingen en afschrijvingen van een bepaalde tijd. Het afschrift geeft een overzicht over het momentele, uitgegeven en ontvangen saldo van een bankrekening. Ook bevat het het adres van de persoon in kwestie, en zijn of haar IBAN-nummer.

Welke bank kijkt niet naar studieschuld?

Wie een hypotheek afsluit via De Hypotheker, kan zijn studieschuld niet meer verzwijgen. Sinds kort is het voor hypotheekverstrekkers en -adviseurs mogelijk om data bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op te vragen, en daar gaat De Hypotheker gebruik van maken.

Related Posts